Løfter digitale Drammen videre

Bilde av ansatt tatt i lokalene til Husbanken i Drammen. Foto

Byen er full av bedrifter i kontinuerlig utvikling, som ønsker morgendagens kunnskap velkommen med et økt fokus på digitalisering, teknologi og innovasjon. – Skal vi møte fremtidens krav til innbyggertjenester trenger vi fokus på kontinuerlig utvikling, sier Anders Jørgensen, kontordirektør for digitalisering i Husbanken.

Husbanken i Drammen jobber aktivt for å sikre teknologisk og digital kompetanse i banken de kommende årene.

– For Husbanken som statlig aktør er det avgjørende å satse tungt på digitalisering. Det er store forventinger fra våre brukere, men også fra Storting og Regjering. Derfor satser vi stort på et eget kontor som kun jobber med digitalisering, sier han og fortsetter:

– Formålet med digitaliseringskontoret er å samle den operative digitale kompetansen ett sted og fortsette satsingen på utvikling og innovative løsninger i tett samarbeid med fagressurser i Husbanken. Kontoret har ca. 54 faste årsverk fordelt på 4 avdelinger: IT utvikling, IT forvaltning, IT arkitektur og IT prosess.

Ønsker kunnskapsindustri i Drammen

For at næringslivet i Drammen skal kunne lykkes fremover er byen avhengig av at alle samfunnsaktører har fokus på fremtidens krav og endringer spesielt når det gjelder digitalisering.

– Det er allerede god kompetanse i Drammen, og mitt ønske fremover er at de ulike kompetansemiljøene skal styrkes ytterligere. Med min IT-bakgrunn ser jeg at det er store muligheter for å bygge opp en enda sterkere kunnskapsindustri med fokus på IT.

Valget om Drammen

I 2005 flyttet Husbanken hovedkontoret sitt fra Oslo til Drammen. Husbanken valgte i 2018 å slå sammen drift og utvikling til en digitaliseringsenhet, og å sentralisere fagkontorene til Drammen slik at de kunne jobbe tettere sammen.

– En av grunnene til at vi tok valget om Drammen var at vi ønsket oss ut av Oslo, men fortsatt beholde en sentral beliggenhet. Infrastrukturen i Drammen kombinert med nærheten til Oslo gjorde at valget falt på nettopp Drammen.

Utviklingsmiljø

Husbanken har i mange år jobbet med å styrke utviklingsmiljøet sitt. Da Jørgensen startet å jobbe i Husbanken i 2010 endret de digitalstrategien.

– Vi har benyttet oss av konsulenter i mange år. Skal vi møte fremtidens krav til innbyggertjenester trenger vi fokus på kontinuerlig utvikling, og vi blir aldri ferdig. Vi har lagt om strategien, og endret fra konsultentårsverk til faste årsverk. Dette er med på å effektivisere måten vi ønsker å utvikle oss på. Vi har vokst mye på få år, og vi er avhengig av dyktige fagpersoner med sterk kompetanse i alle våre avdelinger.

Se det digitale mulighetsbildet

Jørgensen mener det er viktig å ha god basisforståelse for digitalisering.

– Det handler ikke om å være teknolog, men om å se mulighetene som finnes og ha en viss forståelse for metodene vi bruker for å lage gode løsninger, sier han og legger til:

– Vi satser på kontinuerlig kompetanseheving for våre ansatte i Husbanken slik at alle til en hver tid skal være oppdatert innen sitt fagfelt.

Husbanken har flere ganger blitt belønnet for sin satsning på digitale løsninger. Både i 2014 og 2016 vant de pris for årets digitale tjeneste, en konkurranse i regi av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

– Vi ønsker å fortsette i dette sporet. Prisen vi vant var for blant annet brukervennlighet. Nå jobber vi mye med intern modernisering av kjernebanksystemene.

Totalleverandør av digitale verktøy og tjenester

Husbanken er langt fremme på teknologi, men ønsker på sikt å tiltrekke seg nye teknologiske hoder.

– Teknologer tiltrekkes av teknologi, vi jobber med det siste innen software og teknologi og håper på sikt at vi kan satse på nye engasjerte medarbeidere som vil være med på å løfte Husbanken videre.