Kontorbyen Drammen – i Oslo

Bilde av foredrag under KD25 i Oslo

De nye og bærekraftige kontorbyggene er på vei opp, infrastrukturen gjennomgår store forbedringer og aktørene samarbeider tett. Drammen har et uforløst potensial som kontorby, noe som flere kontorbedrifter er i ferd med å oppdage.

Slik lyder hovedkonklusjonen i analysen som Malling & Co har utført for partnerne i kontordestinasjonsprosjektet KD25. Analysen ble presentert i Oslo for leietakerrådgivere og kontorbedrifter forleden. Der presenterte også Nye Drammen kommunes rådmann, Elisabeth Enger, sine ambisjoner for Drammen som en attraktiv kommune for næringsetablering.

Analysesjef Haakon Ødegaard beskriver Drammen som en kontordestinasjon med uforløst potensial. Analysen viser at byen til nå ikke har maktet fullt ut å tilby det produktet kontorarbeidstakerne etterspør, nemlig moderne og bærekraftige bygg på knutepunktet.

På vei opp

– For å ta ut potensialet, må Drammen bygge nye og moderne kontorbygg sentralt i byen. De er på vei opp nå, fastslo Ødegaard og viste til prosjekter som Drammen Business Center, Portalen og Mesh-etableringen. Videre slo han fast at Drammen har all infrastrukturen på plass, at byen har sterke urbane kvaliteter og innbyggere med god og økende kompetanse. – Mange av dem som vil være attraktive medarbeidere i kontorbedrifter i Drammen, pendler i dag ut av byen til Oslo. Det er neppe optimalt hverken for samfunnet eller den enkelte, sa Ødegaard.

Målet med KD25-partnernes arrangement på The Hub var å synliggjøre Drammens kvaliteter som kontordestinasjon. To ganger de siste årene har partnerne invitert leietakerrådgiverne til Drammen for å oppleve kontorbyen Drammen. Denne gangen reiste partnerne til Oslo og inviterte i tillegg representanter for kontorleietakere som har satt nye kontorer på dagsordenen.

Opplever vekst

Ett av de tydelige funnene i Mallings analyse av drammensmarkedet er at mange av de nasjonale selskapene allerede har etablert seg i Drammen og at etableringene er vellykkede.

– De opplever vekst, konstaterte Ødegaard, en observasjon som ble støttet av Kai Holhjem som er avdelingsleder for KPMG i Buskerud, Vestfold og Telemark. Selskapets kontor i Drammen har vokst fra tre til 30 ansatte på få år og flytter nå inn i splitter nytt kontorbygg vegg i vegg med jernbanestasjonen i Drammen.

Godt fornøyd

Næringsforeningen i Drammensregionen samarbeider tett med partnerne i KD25 for å vise at byen er et sentralt knutepunkt, at den er en komplett og kompakt by, og at bedrifter i drammensområdet opplever rik tilgang på kompetente medarbeidere.

På seminaret i Oslo presenterte partnerne sine kontorprosjekter. Daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad, orienterte om en rekke utviklingsprosjekter som vil styrke Drammen som kontordestinasjon. Ny jernbanestasjon, nytt sykehus, internasjonal innovasjonshub og flere kontorprosjekter er slike eksempler.

– På seminaret fikk vi fram den positive trenden Drammen er inne i som kontordestinasjon. Vi fikk synliggjort byutviklingen og at vi i Drammen står sammen om å utvikle byen som attraktiv kontordestinasjon. KD25 er nettopp et eksempel på det, understreket Kjølstad.

Søkemelgere på taket til en bedrift i drammen

Inviterte til Drammen – i Oslo: Partnerne i KD25 inviterte nylig leietakerrådgivere og kontorleietakere til seminar om kontordestinasjon Drammen.

For spørsmål eller mer informasjon:
Næringsforeningen i Drammensregionen v/Cecilie Brunsell, 924 33 857 eller cecilie.brunsell@nfdr.no