Konferansebyen Drammen: REN Metodedager 2019

Deltakere fra REN Metodedagene på Travbanen i Drammen. Foto.

Vi ønsker REN Metodedager – kraftbransjens viktigste messe og møteplass, velkommen til Drammen. Her viser mer enn 130 selskaper frem metoder og utstyr til mer enn 2 000 besøkende fra nettselskaper, entreprenører og andre bransjeaktører.

Drammen har mange gode kvaliteter som gjør byen til en attraktiv konferanseby. Nærhet til Oslo og tilgang til et bredt kollektivt transporttilbud, et bredt tilbud av hoteller og konferanselokaler sentralt i byen, samt at Drammen er en kompakt by med det meste i umiddelbar nærhet. I november åpner også Drammens nye konferansehotell, Quality Hotel River Station, med togstasjonen som nærmeste nabo.

Vokser som konferanseby

Destinasjon Drammen er et samlet organ for besøksnæringen i Drammen, som igangsetter og samordner aktiviteter, samt utvikler og koordinerer markedsføringstiltak for å øke antall konferanser og eventer i Drammen.

Onsdag 12. Juni til torsdag 13. Juni avholdes REN Metodedager på Drammen Travbane i regi av REN AS, og samarbeidspartnerne ABB og Nettpartner. Formålet med arrangementet er å legge til rette for rasjonell og effektivt drift av kraftoverføringsnettet. Ved å skape en møteplass for leverandører og brukere av moderne metoder, verktøy og utstyr, ønsker REN AS å bidra til at den norske kraftbransjens alltid er i front av teknologiutviklingen.

Metodedagene er RENs største arrangement, og omfatter rundt 2 000 personer, hvorav rundt 1 500 deltakere og rundt 500 forskjellige utstillere fordelt på ulike temabaserte «stasjoner». De 500 utstillerne representerer 130 leverandørselskaper.

Foto av travbanen i Drammen
REN Metodedagene avholdes på Drammen Travbane.

Store ringvirkninger

Ringvirkningene av et slikt arrangement er mange, og Nina Tollefsen, leder i Destinasjon Drammen er strålende fornøyd med sommerens arrangement.

– Vi er strålende fornøyd med å nok en gang få REN Metodedager til Drammen. I år bistår Destinasjon Drammen både med logistikken rundt messa og matservering til deltakerne. Vi er opptatt av at dette skal oppleves som et sømløst arrangement for alle parter med fokus på kortreiste elementer. Vi ønsker å skape en levende messe, sier hun og fortsetter:

– Destinasjon Drammen jobber aktivt med å synliggjøre Drammen og løfte frem kvalitetene som gjør Drammen til en attraktiv konferanseby. Arrangementer som dette vil ha store og positive ringvirkninger for Drammen. Hver utstiller representerer er firma, som kanskje også på vegne av sin bedrift skal arrangere enten en sommerfest, julebord eller konferanse. Vår oppgave er at neste konferanse blir lagt til Drammen. I tillegg vil det påvirke flere bransjer i Drammen når 1.500 personer skal oppholde seg i byen i to dager i strekk. Sammen synliggjør vi mulighetene som finnes her.

Ønsker du informasjon rundt mulighetene for å arrangere konferanser i Drammen?

Kontakt Nina Tollefsen, leder i Destinasjon Drammen:
Telefon: +47 949 71 901
Mail: nina@bvd.no