Kampen om Østlandet

Kampen om Østlandet Drammen Works

LOKKES TIL DRAMMEN: I april lokket Næringsforeningen søkemeglere fra Oslo, Bærum og Asker til Drammen. Nå ønsker arrangørene av Eiendomsdagen 2018 å fokusere på hvordan man kan lokke ere bedrifter til regionen slik at man vinner kampen om Østlandet. – Pessimistene vil nok vurdere Drammens utgangspunkt som utfordrende, sier Hans Arne Odde (foran t.v.) som her er i samtale med Sigrun Dalen Ganz fra Rambøll. Odde er konferansier under Eiendomsdagen 2018.

Kampen om Østlandets bedrifter, offentlige virksomheter og arbeidsplasser utkjempes nå regionene imellom. Hvordan kan Drammen vinne denne kampen?

Det er spørsmålet arrangørene av årets Eiendomsdag stiller seg. For torsdag 11. oktober settes kampen om Østlandet på dagsordenen under Eiendomsdagen 2018 i Drammens Teater. Arrangører er Svensson Nøkleby Advokat rma ANS, BDO, Eiendomssenteret AS og Næringsforeningen i Drammensregionen. Eiendomsdagen, som regnes som distriktets største bransjetre for eiendom, entreprenør, bygg og anlegg, ble arrangert første gang i 2013.

– Beliggenhet, infrastruktur og mye mer vil påvirke den enkelte regions tiltrekningskraft. Under Eiendomsdagen vil vi vise hvilke regioner som er med i kampen, hva som kjennetegner den enkelte, dens
styrker og svakheter og vinnersjanser, forklarer konferansier og medlem av arrangementskomiteen, Hans Arne Odde, som før Eiendomsdagen trekker fram argumenter som både taler for og imot Drammensregionen som vinnere av kampen om Østlandet.

Pessimistene

– Pessimistene vil nok vurdere Drammens utgangspunkt som utfordrende. Byen tapte jo kampen om å få hovedsetet for det nye politidistriktet, og de fikk heller ikke hovedadministrasjonen for den planlagte nye regionen Viken. I tillegg vil ikke Lier være med i Nye Drammen kommune, mens Røyken og Hurum går til Asker og Sande går sørover. Drammen ble heller ingen vinner i Østlandsmesterskapet i næringsetablering. Det er ikke nok å være omdømmevinner anno 2000, bli Norges sjette største kommune, ha sentral beliggenhet eller være startstasjon for Flytoget for å vinne. Det skal nok mer til, påpeker Odde i sin beskrivelse av skeptikernes syn på Drammens vinnersjanser.

Optimistene

Men ifølge Odde har også optimistene gode argumenter på hånd: – Optimistene vil slå fast at Drammen vil vinne fordi byen er mer tilgjengelig enn noen andre, og fordi den er knutepunkt i all kommunikasjon på vei, bane og sjø. Drammen er en komplett og voksende by med sterke urbane kvaliteter, den er kompakt mellom fjorden og åsene og virksomhetene i Drammen har en unik tilgang på kompetent arbeidskraft. Når Drammen og regionen løfter sammen, vet de at det vil gi resultater. Omdømmeprosessen viste det, oppsummerer Odde.

Mest futt i Drammen?

Også arrangørene av Eiendomsdagen 2018 har tro på at Drammensregionen har potensial til å gå seirende ut av ”kampen om Østlandet”, og Hans Arne Odde setter i denne sammenheng fram en del spissformulerte spørsmål om de andre regionenes utfordringer:

– Romerike trodde slaget ble vunnet da flyplassen ble lagt dit og at veksten da skulle komme av seg selv? Oslo er så opptatt
av eiendomsskatt, rådyr parkering og avskrekkende bomsatser at næringslivets interesser glemmes? Vestfold vender seg mot Telemark og blir mer bygd enn by? Byene i Østfold er mest opptatt av slagene seg imellom? Asker bruker tiden og kreftene på å bygge infrastruktur på Hurumlandet? Og Bærums selvgodhet har gjort kommunen til en sovepute?

Ordfører-kandidater må svare

Innledere under Eiendomsdagen er forsker Knut Vareide ved Telemarksforskning som skal se nærmere på attraktivitet og hva det er, mens fylkesordfører Roger Ryberg legger fram sine vurderinger av hva som er regionens sterkeste sider. Og så vil representanter fra andre regioner fortelle om deres erfaringer og utfordringer.

Under Eiendomsdagen 2018 vil dessuten Nye Drammen kommunes sentrale ordførerkandidater utfordres til å svare på spørsmålet: Hva vil de gjøre for at Drammen skal vinne? Og det blir debatt om hvordan næringslivet selv kan stille opp og bidra til at investorene satser mer i Drammen og til at ere bedrifter flytter hit.

Tekst og foto: Per-Jan Brekke

Drammen 24

Denne saken er tidligere publisert i Drammen 24.

>> Les hele intervjuet i Drammen 24 her.