Jakter på de gode arbeidsplassene

Bilde av ordføreren i Drammen utendørs med gress i bakgrunnen

Drammen har store ambisjoner for videre byutvikling. Vi har lyktes med mye og byen er attraktiv, men videre vekst vil være avhengig av at vi kan tilby de gode jobbene til folk som ønsker å flytte hit.

Det vi ennå ikke har fått til i Drammen er at virkelig store virksomheter velger å flytte til byen og lokalisere seg ved jernbanestasjonen. Hvis vi kan lykkes med det vil det ha en viktig signaleffekt.

Dette har en rekke av de store eiendomsaktørene i Drammen tatt konsekvensen av. De har slått sine ressurser sammen og samarbeider i prosjektet «Kontordestinasjon Drammen 2025» (KD25), for å skape en plattform for å profilere byen eksternt.

Dette er et viktig og et riktig initiativ. Virksomheter i Osloregionen, som har behov for relokalisering, trenger å se de gode mulighetene som finnes i Drammen. KD25 bidrar til at flere aktører setter Drammen på kartet. De får presentert de nyeste eiendomsprosjektene i byen, blir kjent med konsulentmiljøene og får et innblikk i Drammens kvaliteter.

Én stor sak akkurat nå er det nye sykehuset som skal bygges på Brakerøya. Sykehuset får en helt riktig plassering, med egen jernbanestasjon, og vil stå ferdig i 2024-25.

Nytt sykehus innebærer en utbygging på cirka 122.000 kvadratmeter. I dette området er det store muligheter, og vi kan ha større ambisjoner enn å bare tenke sykehus alene. Drammen kommune har konkrete planer om å etablere både nytt helsehus og ny legevakt nært til sykehuset. Dette kommer til å bli en utbygging på rundt 11.000 kvadratmeter, altså 10 prosent av selve sykehuset.

Universitetet i Sør-Norge sysler med planer om å flytte deler av virksomheten dit, for eksempel Vitensenteret som i dag er lokalisert på Grønland. Fylkeskommunen ønsker på sin side å flytte skoletilbud til Brakerøya, nærmere bestemt Lier videregående skole.

Det arbeides samtidig med private aktører, som driver virksomhet med tilknytning til sykehuset, for at disse skal se mulighetene ved å etablere seg i området.

Vi vet allerede i dag at det nye sykehuset alene vil ha rundt 4.000 arbeidsplasser, når det settes i drift. Hvis vi lykkes med å etablere et helsecluster på Brakerøya, med en god blanding av offentlige og private virksomheter, vil de ansatte på sykehuset få selskap av et betydelig antall ansatte i virksomheter med tilknytning til sykehuset. Ferdig etablert vil et helsecluster være en dynamo for byutvikling i hele Brakerøyaområdet, med betydelige ringvirkninger for byen for øvrig.

Vi ser lyst på fremtiden.

Av: Tore Opdal Hansen, Ordfører i Drammen
Bilde: Drammen Kommune

Forsiden til magasinet Drammen 24

Denne saken er tidligere publisert i Drammen 24.

>> Les hele intervjuet i Drammen 24 her.