Hvordan kan Drammen vinne?

Eiendomsdagen 2018 Drammen folk i gangen på teateret i Drammens teater. foto

Eiendomsdagen 2018 setter kampen om Østlandet på dagsordenen. Hvordan kan Drammen vinne, og hva skal til for å få flere virksomheter til byen vår?

Torsdag 11. oktober var det endelig klart for Eiendomsdagen 2018, som i år holdt sted på Drammens Teater. Eiendomsdagen regnes som distriktets største bransjetreff for eiendom, entreprenør, bygg og anlegg, og ble arrangert første gang i 2013. I år var det ca. 250 påmeldte, som alle ønsker svar på et spørsmål – «Hvordan kan Drammen vinne kampen om Østlandet?»

En av dagens foredragsholdere, seniorrådgiver i Telemarksforskning Knut Vareide, tok for seg hva attraktivitet er og hva det betyr for Drammen. Dessverre har Drammen hatt en betydningsfull nedgang i bostedsattraktivitet i perioden fra 2012-2017, som betyr at befolkningsveksten synker. Fordelen ligger derimot i de høye boligprisene, som tilsier at attraktiviteten fortsatt er tilstede siden etterspørselen er høyere enn tilbudet.

Vareide konkluderte med at det må bygges mer bolig og næringsareal i Drammen om byen skal bli mer attraktiv, men at forholdene ligger til rette for Drammen i denne «kampen».

Rune Stenberg, daglig leder og partner i Markedsinfo, har jobbet med omdømmeprosjektet i Drammen siden 2006, holdt foredrag om veien videre etter omdømmeprosjektet.

– Omdømme er det folk sier om deg når du går ut av rommet, åpnet Stenberg.

I omrømmeprosjektet gikk flere aktører i Drammen sammen om å snu byen fra en stygg andunge til en vakker svane – og lykkes. Tall fra nylig undersøkelse viser at 1 av 4 kunne tenke seg å flytte til Drammen. Undersøkelsen viser at interessen absolutt er tilstede. I tillegg til innflytting tok undersøkelsen for seg næringslivsetablering, hvor tall viser at det er beslutningstakere er positive til å flytte virksomheten sin til Drammen.

– Det er interessen av slike betydningsfulle ting som Drammen må jobbe videre med, isteden for å bli for opptatt av befolkningstall, forteller Stenberg.

Avslutningsvis forteller Roger Ryberg, fylkesordfører, om vår regions sterkeste sider. Hva kan vi spille på for å vinne kampen om Østlandet?

Drammen er en kompakt by med det aller meste i umiddelbar nærhet. Dette gjør Drammen komplett der alle forhold ligger til rette for å kunne jobbe og bo i samme by. I tillegg er Drammen beriket med høy kompetanse og nær relasjon til universitetsmiljøet. Og tilgangen til kollektive transportmuligheter og ikke minst Drammen havn, gjør byen til et knutepunkt.

Dette er styrker vi må løfte opp og frem, for å vise at Drammen er en by full av muligheter!