Hva nå, Drammen?

Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen. Foto.

Når vi passerer årsskiftet om noen få dager, avsluttes Næringsvekst 2020. Det er naturlig å stille spørsmålet «Drammen – hva nå»?

Vi har i fellesskap de siste årene gjennomført en svært vellykket omdømmeprosess. Prosjektene Internasjonale Drammen og Kontordestinasjon Drammen 2025 (KD25) er i gangsatt – og pågår. Nå kan vi takke hverandre for samarbeidet i vel gjennomført Næringsvekst 2020!

Systematisk og målrettet har vi bygd kjennskap til og kunnskap om Drammen. Vi har sammen synliggjort byens fortrinn: Den tilgjengelige byen med de tydelige og attraktive kjennetegnene som ligger i de fire K’ene: kompetanse, knutepunkt, komplett og kompakt.

Effekten er her. Gang på gang har vi fått bekreftet at næringsdrivende i andre regioner ser meget positivt på mulighetene i Drammen. Ja, gang på gang setter bedriftsledere Drammen på topp når de blir spurt om hvor det er bra å drive næring.

Nå lanserer vi derfor ideen til et nytt felles prosjekt for å skape vekst, utvikling og arbeidsplasser i Drammen. Tiden er inne til å bli mer konkret og direkte i jakten på nye bedrifter til byen. Vi ønsker å høste av investeringene i holdningskampanjer og påvirkning.

Heretter skal Drammen være på selger’n!

Ideen går ut på å etablere et felles flerårig prosjekt der Drammen kommune og næringslivet samarbeider. Næringsforeningen tar gjerne rollen som prosjekteier. Planen er å rekruttere en strategisk rådgiver (selger) og en analytisk prosjektmedarbeider. Deres hovedoppgave blir å identifisere interessante bransjer, finne bedriftene, kontakte dem, vise dem mulighetene, veilede, tilby faddere, bistå i nettverksbyggingen med andre bedrifter og være døråpner i kontakten med kommunen.

Ideen ble presentert for Næringsutvalget i Drammen kommune torsdag. Responsen var svært god.

Rett over nyttår starter den formelle behandlingen i Drammen kommune og vårt arbeid med å rekruttere partnere fra næringslivet.

Målet er at det nye fellesprosjektet skal lanseres rett over sommeren 2021. Partnerne i Næringsvekst 2020 vil få førsteprioritet når partnerskapet skal settes sammen.

Sammen skal vi bidra til vekst, utvikling, nye bedrifter og flere arbeidsplasser. Vi skal gjøre det sammen. Igjen!

Næringsforeningen i Drammensregionen
Rune Kjølstad
Daglig leder