Høgskolen: – Bli flinkere til å vise fram jobbene!

Næringsvekst 2020 og Drammen Works har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen – kort sagt være en katalysator for innovasjon og vekst. I denne intervjuserien presenterer vi hovedpartnerne bak Drammen Works.


Høgskolen i Sørøst-Norge – Trond I. Østgaard, arbeidslivskoordinator ved HSNs handelshøyskole

1. Hvorfor er dere samarbeidspartner i Næringsvekst 2020?

– Næringsvekst 2020 er et av de viktigste prosjektene for arbeidslivet i privat, offentlig og frivillig sektor i Drammensregionen de nærmeste årene. Vi har en rekke studier som hører naturlig til i prosjektet, innen blant annet helsefag og handelshøyskolefag som økonomi og ledelse, samt statsvitenskap og visuell kommunikasjon på heltid og innen etter- og videreutdanning, samt relevante forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter. Dagens studenter er morgendagens spesialister og ledere i samfunns- og arbeidsliv. Det er derfor helt naturlig for oss å delta aktivt i dette sammen med arbeidslivets aktører.

2. Hva er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv? 

– Historien viser at næringslivet i Drammensregionen har vært omstillingsdyktig i takt med skiftende tider. De fleste vil la seg overraske og begeistre hvis de setter seg godt inn i det mangfoldige næringslivet som finnes i regionen. Regionen ligger sentralt plassert på det sentrale Østlandet med nærhet til hovedstadsregionen, men samtidig med egen solid forankring og identitet. Befolkningen har mangfoldig kompetanse, og det er en rekke spennende bedrifter i regionen. Området byr på et mangfold av muligheter i så vel arbeidsliv som fritid, men et prisnivå som er konkurransedyktig. Etableringen av nytt sykehus de nærmeste årene er bare ett av mange spennende prosjekter med store ringvirkninger for næringslivet.

3. Hva må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– Først og fremst flere hovedkontorer, men også store, tunge filialer er positivt. Synliggjøring av arbeidsmuligheter er også veldig viktig. I en tid hvor stillinger i omløp i svært liten grad annonseres i avisene, er det en større utfordring å orientere seg om stillinger som faktisk er i omløp. For bare noen tiår siden kunne du ramse opp fem bransjer og ti bedrifter og dermed ha oppsummert de viktigste i området. Slik er det ikke lenger. Det er mange bedrifter her som går godt, men som er lite kjent. Økt kunnskap om regionens næringsliv er derfor også viktig.

4. Mange sier at Drammen er «den tilgjengelige byen». Hva tenker dere om Drammens tilgjengelighet?

– Drammen ligger sentralt på Østlandet. Nærhet til hovedstadsregionen er positivt, nærhet til to flyplasser er bra, flytoget er positivt, togforbindelse til alle kanter av landet er bra, gode veiforbindelser til hele landet likeså, havna med tilgang til aller verdens hav gir mange muligheter. At vei, jernbane og havn møtes i samme by er det ikke alle byer som kan matche – det er det vi kaller et intermodalt transportknutepunkt. En ting som er mindre bra, er at handelsaktørene i sentrum ikke klarer å bli enige om felles åpningstider. Det gjør sentrum mindre attraktivt som handelsdestinasjon, både for regionens egne innbyggere og for tilreisende. Manglede kapasitet på konferansefasiliteter over 500 deltakere er også en stor mangelvare. Mange konferansedeltakere utgjør et kjøpevillig publikum for handels- og kulturaktørene i regionen.

5. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Et bra sted i positiv utvikling – med store muligheter!


Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)
Telefon: +47 31 00 00 00
Adresse: Grønland 58 – Papirbredden, 3045 Drammen
Nettside: www.usn.no
Kjerneområder: Undervisning, forskning og utvikling.
Ansatte: 1500