De vil gjøre Drammen til helseteknologi-hovedstad

På Grønland i Drammen finner du bedriften som leverer produktet som gir helsearbeidere mer tid til omsorg. Caretech formidler en software som gir helsearbeidere og ansatte på institusjoner varslinger.

Teknologien sørger for sensorer som følger brukerne. På den måten vil helsearbeidere kunne følge med og bli avlastet. Dette skal gi både brukere, helsearbeidere og pårørende en lettere hverdag.

– Dette er tidsbesparende og skaper trygghet for brukerne, forteller Kirsti Kierulf, arbeidende styreleder i Caretech.

Drammen – en selvfølge

At Caretech skulle etablere seg i Drammen var en selvfølge. Siden 2010 har selskapet holdt til i Drammen, nærmere bestemt i Schwartzgate, hvor de er en del del av forskningsprosjektet Digitalt Tilsyn og det kommunalt initierte OFU-prosjektet (offentlige forsknings- og utviklingskontrakt). Drammen er en av flere kommuner som har vært med i ulike nasjonale prosjekter.

– Og med næringsutviklingen her, så kunne det ikke vært andre steder enn Drammen, sier Kierulf.

Men hun er også utålmodig. Caretech har hatt suksess i Sverige, og opplevd at digitaliseringen av eldreomsorgen er blitt bedre implementert der enn i Norge. I følge Kierulf er ikke norske kommuner like kjappe på avtrekkeren, selv om en digital hverdag er anbefalt av Helsedirektoratet.

– Det går saktere enn vi hadde håpet på, men vi er evig optimister, sier Caretech-sjefen, som peker på at innkjøpene og implementeringen av ny teknologi går for sakte.

Gir tid til omsorg

Hensikten med programvaren til Caretech er å være assistent og bidragsyter i eldreomsorgen.

– Et eksempel er at de ansatte må titte innom beboere hver tredje time på natten. Denne softwaren gir varsling, slik at dette ikke er nødvendig. Dermed slipper beboerne å bli vekket midt på natten, og det reduserer bruken av sovemedisin, forklarer Kierulf.

Et annet eksempel er at teknologien kan bygges opp rundt en beboer. Så om en beboer skal lage kaffe, vil beboeren ha mulighet til det. Men dersom naboen ikke har lov til det, vil teknologien sørge for at naboen ikke får brukt kaffetrakteren.

I tillegg sparer helsearbeiderne tid på å rapportere. Fordi alt registreres gjennom programvaren, blir alt praktisk talt autorapportert.

– Da får helsearbeidere mer tid til det de faktisk er utdannet til, å gi omsorg, sier Kierulf.

Fakta om digitalt tilsyn:

  • Tjenestetilbud som er både hjemmebasert og institusjonsbasert.
  • En eller flere sensorer varsler til tjenesten ved for eksempel bevegelse, fravær, fall, uønsket adferd som fukt og liknende.
  • Tjenesten kan også innebære bruk av kamera, etter avtale med bruker eller pårørende.
  • Trygghetsalarm for personal i situasjoner der de er alene på arbeid.
  • Digitalt tilsyn, eller passiv varslingsteknologi, innebærer at en eller flere sensorer vil utløse varsler til tjenesten, for eksempel ved bevegelse, passering, fravær fra seng, fall og liknende.