HelseHub med næring i fokus

En nyetablert HelseHub skal bidra til at Drammensregionen skal være helt i front når det gjelder helseteknologi.

HelseHuben ved Vitensenteret helse og teknologi, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), ble etablert i fjor høst. Dette er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Drammen og Lier kommuner, Vestre Viken HF, USN, Næringsforeningen i Drammensregionen, Norway Health Tech. I tillegg er Kongsberg Innovasjon tett koblet på.

Ett av målene for HelseHuben er å bidra til at man skal lykkes med å etablere nye private arbeidsplasser tilknyttet etablering av nytt sykehus og helsepark på Brakerøya.

På tvers av roller

Det var Buskerud Fylkeskommune som tok initiativ til å samle de offentlige aktørene for å skape innovasjon i og rundt det nye sykehuset. Visjonen er å bidra til et komplett og samarbeidende økosystem innen helse og omsorg i Drammensregionen, med forskning, utdanning, behandling og næringsutvikling i fokus.

– HelseHubens jobb blir å få til en innovasjonskultur for samarbeid mellom det offentlige og næringslivet, og skape gode møteplasser på tvers av alle roller og interesser. I tillegg skal vi bidra til å forkorte papirmøller og være pådriver og igangsetter for felles prosjektsøknader om finansiering.

– Vi skal tilrettelegge og rydde av veien flest mulig hinder slik at det faktisk blir realistisk å nå de ambisøse målene og være helt i forkant innen testing og bruk av nye digitale løsninger for å tilby innbyggerne bedre helsetjenester her i regionen, sier prosjektkoordinator for HelseHuben, Petter Niklasson Hagen som trekker fram eHelse og avstandsoppfølging samt prosjekter knyttet til etablering av nytt stråleterapisenter som noen områder og prosjekter som HelseHuben vil legge til rette for fremover.

Samarbeid med næringslivet

Niklasson Hagen er overbevist om at et tett samarbeid mellom forskning og utdanning, offentlig helsevirksomhet og næringslivet vil bli helt avgjørende for å lykkes. Dette fremheves også i den helt ferske Helsenæringsmeldingen; “Sammen om verdiskaping og bedre tjenester” som er lagt frem for Stortinget.

– Det er flott at vi nå får et nytt sykehus på Brakerøya, men det er er jo innholdet og spesielt helseparken samlingen av kompetanse, nye helsenæringer og alt som skjer rundt som gjør området til noe større og helt spesielt, mener Niklasson Hagen.

Tekst og foto: Drammen 24

Denne saken er tidligere publisert i Drammen 24.

>> Les hele intervjuet i Drammen 24 her.