Gulskogen senter: – Vil sikre arbeidsplasser i Drammen

Næringsvekst 2020 og Drammen Works har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen – kort sagt være en katalysator for innovasjon og vekst. I denne intervjuserien presenterer vi hovedpartnerne bak Drammen Works.


Gulskogen Shopping Center – Elisabeth Lohk, center manager

1. Hvorfor er dere samarbeidspartner i Næringsvekst 2020?

– Når vi ser de store endringene som skjer blant annet i varehandelen, er det viktig at vi er med i dette prosjektet for å bidra direkte, men også for å samarbeide og sikre arbeidsplasser og synergier i Drammen. Vi var med i Omdømmeprosjektet og vi synes at vi som Drammens tredje største arbeidsplass – etter kommunen og sykehuset – med over 1000 arbeidsplasser bør være med. Vi representerer mange arbeidsplasser både internt på senteret og bidrar til å sysselsette mange via våre lokale leverandører og samarbeidspartnere. Vi er også en viktig inngangsport til arbeidslivet for mange unge. Varehandelen har også tradisjonelt sett hatt mange kvinner og har det fortsatt.  Vi tror at kjøpesenterbransjen sitter på erfaring og kunnskap fra byutvikling, sentrumsutvikling og bydelsutvikling som vi kan dele med regionen.

Elisabeth Lohk, center manager ved Gulskogen-senteret.

2. Hva er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv? 

– Et brennende engasjement er viktig. Det mener jeg helt klart finnes her i Drammen. Jeg synes også den jobben som er gjort gjennom Omdømmeprosjektet er en styrke, mange har lagt merke til det og det er et godt utgangspunkt. Beliggenheten i forhold til Oslo og som hovedsete for regionen, naturen, flotte bomuligheter, utbyggingsmuligheter samt et flott idrettsmiljø med et fotballag i toppen samt andre idretter som setter Drammen på kartet er også en styrke. I tillegg er det en styrke at det allerede er mye og god handel her, samt at nytt sentral sykehus etableres i Drammen. Jeg tenker at næringslivets viktigste oppgave i samfunnet er å skape lønnsomme arbeidsplasser.  Arbeid i nærheten av der folk bor er bra for både klima, miljøet og livskvalitet – det er en styrke ved Drammen som kan utnyttes i tillegg til nærheten til Oslo.

3. Hva må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– Det må være enklere å etablere seg og investere. Ting må ikke ta så lang tid. Næringslivet vil investere og satse. Men da må det være enklere prosesser og stort ønske om at også utenforstående er velkommen til Drammen. Private bedrifter er også samfunnsaktører som kan være med på å skape utvikling og aktivitet i et område, og ikke minst ved å støtte opp under det lokale samfunnet. Kommune og næringsliv må jobbe tett sammen, positivitet og muligheter må frem. Da er det viktig med tilgjengelighet, bedre infrastruktur, åpenhet, mangfold og muligheter for alle.

4. Mange sier at Drammen er «den tilgjengelige byen». Hva tenker dere om Drammens tilgjengelighet?

– Det spørs hvordan man definerer «den tilgjengelige byen». Er det byens beliggenhet eller er det mulighetene? Jeg velger beliggenheten. 40 minutter fra hovedstaden, «billigere» å etablere seg i Drammen enn Oslo, samt god livskvalitet ved å kunne jobbe og bo i Drammen.

5. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– En by med stort engasjement og mange muligheter og mye historie. En by som folk trives i, en by som en blir glad i og en by med ekte kjærlighet for mye. Men det er også en by som må åpne opp litt mer for utenforstående. Og den må fortsette å utvikle seg – la investorer og nytenkende slippe til. Ikke se på alt som konkurranse, men som en mulighet til å vokse. De mulighetene ligger foran oss. Vi kjenner til at byen skal vokse og har potensiale i forhold til beliggenheten – den må brukes. Jeg synes Næringsvekst 2020 viser at det er et stort ønske om å gjøre dette.


Gulskogen Shopping Center
Telefon: +47 32 21 19 50
Adresse: Guldlisten 35, 3048 Drammen
Epost: gulskogen@steenstrom.com
Nettside: www.gulskogen.no
Kjerneområder: Service, vare- og detaljhandel, samt eiendomsforvaltning.
Ansatte: 1000.