Grunnlag for vekst

Bilde av Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning og oversiktsbilde over Drammen by

Drammensregionen har et svært godt grunnlag for vekst, med sin unike beliggenhet som knutepunkt og sine samferdselsforbindelser over sjø, på tog og på vei.

Drammen vil bli en av Norges 6. største kommuner etter 1. januar 2020 med alt det vil innebære av styrke og gjennomføringskraft. Arealsammensetningen i den nye kommunen byr på vekstmuligheter knyttet til en lengre og mer sammensatt kystlinje, større områder egnet for arealkrevende næringsformål og en satsning på infrastruktur som gir grunnlag for næringsvekst rundt kollektivknutepunktene.

Alt ligger til rette for ønsket vekst med lokalisering av arbeidsplasser, barnehager og skoler, offentlige rom og kulturtilbud. Dagens Drammen er allerede det som omtales som en «10- minutters-by». Det er den type by vi har behov for i fremtiden, hvor svært mye er innen rekkevidde på 10 minutter.

Drammenserne, og flere med dem, har allerede oppdaget det unike ved Drammen som bostedskommune. Dette har ført til økende boligpriser, og derved en noe lavere innflytting av nye innbyggere enn hva som er ønskelig. Flere boligprosjekter er i planleggingsfasen, og Drammen kommune har fokus på effektivisering av sin plan- og bygningsavdeling. Ringvirkninger i forbindelse med etablering av nye arbeidsplasser, spesielt innenfor helsesektoren, vil prege kommunen i årene fremover.

Helse i vekst

Næringsforeningen i Drammensregionen har stor tro på vekst i helsenæringene, fremvekst av nye næringer og spennende nye boligprosjekter i et område med økende antall arbeidsplasser. Helseparken kan dere lese mer om i Drammen24 denne gangen. Ansgar Gabrielsen deler sine tanker om hvordan Helseparken skal utvikles parallelt med bygging av det nye sykehuset. Det er allerede bedrifter som vokser innenfor denne næringen. Synergi Helse, har meget god vekst, og leverer nå bedriftshelsetjenester til hele Norge med utgangspunkt i Drammen. Vekst i arbeidsplasser fordrer tilrettelegging med gode arealer og lokaler tilpasset virksomhetenes karakter. Prosjektet Kontordestinasjon Drammen 2025 (KD25) har samlet de viktigste eiendomsutviklerne og næringsmeglerne i Drammensregionen til et felles løft for området. Målet er å styrke Drammens posisjon i kontormarkedet ved å gjøre kommunens fortrinn synligere.

Digitalisering

Digitalisering og automatisering endrer behovet for kompetanse. Noen jobber blir borte, og spennende ny innovasjon legger grunnlag for nytt næringsliv. Nofas har i 13 år lagt grunnlag
for innovasjon- og gründer virksomhet og selskapet vil bruke sin kompetanse til å bidra i utviklingen av helseparken og sykehuset i Drammen.

Flere krefter sammen gir godt grunnlag for vekst og utvikling med kvalitet i vår region. «Drammen Works» er slagordet for denne satsningen. Vi ønsker både næringsdrivende og nye innbyggere velkommen til å bli med i utviklingen av fremtidens Drammen.

Velkommen til Drammen!

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen