Grønne finansutsikter i regionen

Deltakere på Finansielle utsikter

Noen av landets fremste eksperter innen finans og økonomi tok turen til Drammen da Næringsforeningen, sammen med syv lokale banker, inviterte til årets «Finansielle utsikter».

Dette var tredje gang Finansielle utsikter ble avholdt i Drammen. Årets tema var bærekraft og økonomiprognoser for både Drammensregionen, Norge og resten av verden. De syv lokale bankene Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Skue Sparebank, DnB, SpareBank 1 BV og Sparebanken Øst inviterte sammen med Næringsforeningen til konferanse 4. februar. Rekordmange deltakere møtte opp på Quality Hotel River Station for faglig påfyll om grønn økonomiutvikling.

Globalt vekstfall, men stabilitet gjennom 2020

Ingvild Borgen Gjerde, valuta- og renteanalytiker i DNB Markets, påpekte at vi nå står ovenfor en verden preget av mye usikkerhet. Handelskrigen mellom USA og Kina, Coronavirus og Brexit setter akkurat nå sitt preg på verdensøkonomien. Likevel understrekte hun at det ikke er noe som tyder på store, dramatiske endringer. Heller ikke i Norge vil 2020 by på betydningsfulle forandringer.

– Oljeboomen er over, vi ser økte strømpriser og inflasjonen har falt. Vi må lære oss å forholde oss til en ny normal, sa Gjerde til en fullsatt konferansesal.

Likevel er ikke dette bare negativt sett i et makroøkonomisk perspektiv.

– Det vil antakeligvis gjøre en slutt på galopperende boligpriser og gjeldsvekst i Norge.

Det grønne skiftet må være lønnsomt

Christian Dahl fra Handelsbanken hadde et ønske om at alle i bransjen går sammen om det grønne skiftet.

– Det er på tide å våkne opp – kanskje til og med bråvåkne!

Dahl mente det er viktig å sette seg inn i regelverket for banker og finansnæringen, og at det må gjøres endringer i dette raskt for at det skal være i tråd med Parisavtalen.

– Bankene bør ha større forventning til kunnskapen for næringer de låner ut penger til. Flere kan risikere å få mindre eller dårligere finansiering som en konsekvens dersom dette ikke er på plass.

Også Robert Næss i Nordea la trykk på hvordan bankene kan bidra til at investeringer i fornybare bransjer blir mer lønnsomme enn fossile selskaper.

– Det handler om at avkastningskravet endres, slik at lønnsomme investeringer blir gjennomført.

Likevel poengterte han at det ikke hjelper selge aksjene i fossile selskaper dersom de er lønnsomme.

Lokale utsikter med lokale næringsutviklere

Lars Loe og Rune Isachsen har begge utviklet flere store virksomheter i regionen, og delte sine erfaringer og syn på det lokale næringslivet i en samtale fra scenen.

På spørsmål om hvordan temperaturen er i markedet nå, svarte Isachsen at det er tendenser til litt feber i regionen:

– Vi går inn i en tid med mye aktivitet i Drammensregionen. Det blir nytt sykehus og mer jernbane. Likevel er aktiviteten skjev fordelt, ved at små aktører har lav aktivitet sammenlignet med de store.

– Lokalt i Drammen er jeg veldig positiv til utviklingen. Bidraget fra det offentlige med investeringer ser ut til å gi høyt trykk. Men byen må fortsatt være attraktiv å bo i, slik at folk ønsker å flytte hit, legger Loe til.

Når det kommer til bærekraft er de begge enige om at bransjen må følge med i tiden.

– Bankene kommer til å forvente gode analyser og tall fremover, sa Loe.

På spørsmål om de opplever at kundene deres er opptatt av grønne alternativer svarte Isachsen:

– Ja, hvem er ikke det om dagen? Men det betyr ikke at de er villige til å betale mer.

Lars la til at det er viktig å satse på kvalitet, som forbruker og industriutvikler kan benytte seg av lenger.

– Gjenbruk er viktig. Vi må nok være innstilt på at levestandarden ikke kan øke hele tiden. Det er ikke bærekraftig.

Årets orakel 2019 ble kåret

Etter en tippekonkurranse under fjorårets Finansielle utsikter om temaene oljepris, den norske kronen, rentenivå, sysselsetting og boligpriser, var det Ole Christian Skonnord som stakk av med seieren som «Årets orakel 2019». Han jobber til daglig som økonomisjef ved Olje- og Energisenteret. Også i år ble det gjennomført en konkurranse, hvilket tilsier at det under Finansielle utsikter 2021 blir kåret et nytt orakel.

Bilde av årets orakel 2019 som forlater scenen etter å ha mottatt premie