Glitre Energi: – Drammen gir oss tilgang til god kompetanse

bilde av energibygg i Drammen i kveldslys

Næringsvekst 2020 og Drammen Works har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen – kort sagt være en katalysator for innovasjon og vekst. I denne intervjuserien presenterer vi hovedpartnerne bak Drammen Works.


GLITRE ENERGI – Tore Morten Wetterhus konserndirektør infrastruktur, samfunnskontakt og kommunikasjon

Da strøm- og nettvirksomheten i EB, Lier Everk og Hadeland Energi slo seg sammen til Glitre Energi i 2016, var de ikke i tvil om at de ønsket Drammen som ett av hovedsetene for konsernets virksomhet.

– Drammen er godt sted for å få tilgang til god kompetanse innen flere fagfelt vi har bruk for. I tillegg var det naturlig for oss å etablere et stort kontorlokale fordi Drammen kommune er en av våre eiere, fordi svært mange av våre ansatte bor i området og ikke minst fordi kundemassen vår bor i regionen. Drammen et også et sentralt knutepunkt som det er lett å komme fra og til, sier Wetterhus og legger til:

– Det var i tillegg et stort pluss for oss at vi i 2016 fikk flytte inn i skreddersydde lokaler i Energibygget på Grønland i Drammen, og vi synes selv vi nå holder til i regionens kuleste forretningsbygg. Ikke bare er det utrolig tøft å se på, det er et funksjonelt og meget energivennlig bygg satt opp av Union Eiendomsutvikling. Bygget passer veldig fint med vår grønne miljøprofil og det grønne skiftet vi nå er inne i.

Energibygget er et av Drammens mest energivennlige næringsbygg, og bygget har passivhus standard. I tillegg til fasadeplater med solceller, er det blant annet solceller på taket og oppvarming med vannbåren fjernvarme. Glitre Energi er i dag den største leietageren sammen med en rekke andre innovative bedrifter, og Wetterhus lar seg inspirere av andre bedrifter som lykkes i byen.

– Næringslivet i Drammen er sammensatt og har derfor mange spennende samarbeidspartnere for oss som vi kan jobbe sammen med for å utveksle kunnskap og erfaringer. Jeg tenker da særlig på at alt i samfunnet vårt stadig blir mer elektrisk. Og for et konsern som er basert på den fantastiske vannkraften og kraftsystemet, så ser vi veldig spennende forretningsmuligheter fremover. For å lykkes med dette, er vi interessert i partnerskap og i å hente kunnskap og kompetanse fra ulike bransjer.

Langsiktig tenking lønner seg

Wetterhus bor selv i Drammen og har derfor fulgt forvandlingen byen har vært gjennom de siste årene.

– Jeg synes Drammen har blitt en veldig flott by, og den forvandlingen byen har vært gjennom gjør både noe med oss som bor her og oss som driver næringsvirksomhet. Det inspirerer meg å se at det går an å få til en slik snuoperasjon. I en bedrift er man ofte selv gjennom endringsprosesser, og da er det inspirerende og lærerikt å se at det lønner seg å tenke langsiktig, ha tæl og våge å gjøre nye ting. Det gjelder å være kvalitetsbevisste helt fra starten av.

Kan du nevne noen fordeler med å etablere dere i Drammen for andre bedrifter?

– Her er det mange ting å trekke frem, da Drammen er en rik by på så mange måter. For en privatperson er det et godt sted å bo for å kunne leve det gode liv. Her har vi alt vi trenger av tilbud i byen, i tillegg til nærheten til marka. Vi som bor her er stolte av å bo her og vi trives. Når det gjelder næringsliv er Drammen en by som ikke har nådd sitt fulle potensiale, så her er det enorme muligheter for alle som ønsker og våger.

Drammen blir av Drammen Works kalt den tilgjengelige byen. Hva tenker du om det?

– Når jeg hører det, tenker jeg først og fremst på transport og logistikk. Drammen er uten tvil en by det er lett å reise til, fra og i. Det er stort pluss.


GLITRE ENERGI
Glitre Energi er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Konsernet består av følgende forretningsområder:

Produksjon (Glitre Energi Produksjon AS)
Infrastruktur (Glitre Energi Nett AS)
Marked (Glitre Energi Strøm)
Øvrig eierskap (fiber, entreprenør, fjernvarme, miljøvarme og småkraft)
Konsernstøttefunksjoner

Glitre Energi AS eies av Buskerud fylkeskommune gjennom selskapet Vardar og Drammen kommune med 50 prosent eierandel hver.

Glitre Energi produserer 100 prosent ren og fornybar vannkraft ved sine 21 kraftverk.

Nettside: www.glitreenergi.no