Fremtidens retail: – Det er viktig å tilpasse oss og fokusere på mulighetene

Foto. Elisabeth, senterleder på Gulskogen og bilde av Drammen sentrum

Både Gulskogen senter og sentrumsbutikkene har ett felles mål ­– å være så attraktive at de kan konkurrere med dagens netthandel, og bli de foretrukne handelsstedene for kundene i Drammensregionen.

Dagens digitalisering og automatisering betyr at kundenes forventninger og behov stadig endrer seg. Senterleder på Gulskogen senter, Elisabeth Lohk, er ikke i tvil om hva det betyr for retailbransjen i Drammen:

– Vi ser at trenden med netthandel gir nye muligheter, som at flere og flere kunder i større grad ønsker nærhet og lokal forankring. Vi må finne en måte hvor også vi kan kombinere offline og online shopping, og møte kundenes behov. I dagens digitale verden er det viktig at vi hele tiden tilpasser oss, og vi må se på mulighetene istedenfor begrensningene som ligger i teknologien som preger hverdagen vår.

– Et godt tilskudd til næringslivet

Elisabeth Lohk har erfaring fra retailbransjen fra hele sitt yrkesaktive liv, og hun har vært senterleder på Gulskogen senter i hele seks år. I tillegg har hun lang erfaring med samarbeid mellom kjøpesenter og handel i en bykjerne, og tror det er flere muligheter enn begrensninger. 

– Vi har opparbeidet oss en god posisjon i markedet og blitt et godt produkt. Med beliggenheten vår har vi tiltrukket oss internasjonale retailere innen nye spennende bransjer med spennende konsepter. Dette mener vi er et godt tilskudd til næringslivet i Drammen, og noe som sikrer både handel i regionen samt arbeidsplasser, sier Lohk og legger til:

– Beliggenheten til Gulskogen er veldig bra, og med den nye utbyggingen hvor Gulskogen stasjon skal bli et nytt knutepunkt i regionen, blir beliggenheten for senteret enda bedre med tanke på bydelsutviklingen som skjer, men også for Drammen da det kan gi større fleksibilitet og kapasitet, og ikke minst gjøre noe med trafikkavviklingen.

Viktig å skille seg ut

Det er ingen tvil om at også norske handlevaner har endret seg de siste årene, og for å kunne konkurrere med netthandel og andre aktører kreves det at retailbransjen tenker nytt.

– Vi ser at kunden ikke kommer like ofte lenger, men når de kommer blir de gjerne lenge. Dette kan være et resultat av at kundene både handler mer på nett, men også gjør mer research i forkant av handelen, i tillegg til at vi i 2019 er mer miljøbevisst og ikke impulshandler like mye som før. Vi jobber også hver dag med å skille oss ut gjennom å skape gode opplevelser på senteret, og for å være en attraktiv møteplass for kundene. Dette må også den enkelte butikk og kjede tenke på – butikkene må ha noe mer enn bare hyllene og varene.  Gulskogen er så heldig å være eid av et ledende internasjonalt kjøpesenter firma hvor fokuset er på Shop – Meet and Connect – som gir fremtidige føringer.

– Sist men ikke minst, er det avgjørende å yte personlig service og tilby flere ulike tjenester på senteret utover tradisjonell handel, jeg tenker da på for eksempel fysioterapeut og legetjenester. Spisesteder blir også et svært viktig satsingsområde for fremtidens Gulskogen.

Opplevelsesøkonomi

Helle-Stine Høvås er sentrumsleder i Byen Vår Drammen, og hun ser en tydelig endring i norske handlevaner når det gjelder byhandel.

– For en del år siden var restaurantbesøk og opplevelser et resultat av handel, men nå ser vi at rollene har snudd, og at handel en konsekvens av restaurantbesøk og opplevelser. Sentrum er nå i større grad fylt av andre tilbud, og det er mer fokus mot opplevelsesøkonomi. Det er heller ingen tvil om at netthandel og andre kanaler er en stor pådriver til endringene vi ser, forteller Høvås.

Hun deler samme oppfatning som Elisabeth Lohk og mener at vi beveger oss mot en mer opplevelsesbasert shopping.

– Det er klart at vi er truet av netthandel, men det er spennende ting som skjer i begge ender. På den ene siden legger noen kjeder ned flere butikker, mens andre nettbaserte bedrifter åpner showroom i byer. Sentrumshandelen er utfordret, spesielt når kundene vet hva de skal ha. Vi må tettere på opplevelsesøkonomien for å kunne vedlikeholde handelselementet.

Åpner for gratisparkering i parkeringshus

Et stort og viktig tiltak fra Byen Vår Drammen er at parkeringshusene i byen er gratis etter klokken 16 på hverdager og etter klokken 12 i helger.

– Parkering er helt klart en utfordring, og tiltaket med periodevis gratis parkering i byens parkeringshus er en viktig brikke i det store bildet. Allerede ser vi at det er flere gateparkeringer ledig etter vi innførte tiltaket. Vi må rett og slett lære opp folk til å bruke parkeringshusene for å få bilene bort fra gata. Vi både håper og tror at dette på sikt vil drive enda flere folk til sentrum for å få et yrende byliv i Drammen, sier hun og fortsetter:

– Vi er glade for det gode samarbeidet med kommunen, og at det er kortere vei til endringer nå enn før. Den modningen som skjer hos beslutningstakerne er godt i gang, og byliv og handel er høyere på sakslisten enn noen gang. Verken vi eller kommunen kan løse alle utfordringer i kampen om kundene, men vi kan tilrettelegge for driverne i byen ved å informere, pleie relasjoner og forstå hvor skoen trykker. Dette er en prosess, men vi er absolutt på riktig vei.

Viktig med tilrettelegging

Høvås er ikke i tvil om at det fortsatt finnes folk i byen, men hun presiserer at vi må utnytte det.

– Butikkene gjør ekstremt mye egeninnsats for å lykkes med handelsnæringen. Trender er i ferd med å snu, og det er viktig at vi følger med og tilrettelegger for kundenes behov. Det er mange butikker i Drammen som opplever vekst, og det er tydelig at folk ønsker å ha tilbake 1-1 dialogen.

Hun har en klar oppfordring til de som driver butikk i sentrum.

– Det kreves mye av butikkene i dag, men de må følge med i markedet, være tro mot konseptet og rette fokus mot service. Vi må samarbeide og jobbe med merkevarebygging i alle ledd. Det er kostbart, men avgjørende.