Eiendom

Drammen har lokalene. Drammen har tomtene. Drammen har visjonene. I byen finner du alt fra ledige og innflytningsklare lokaler for bedrifter som vurderer flytting, til byggeklare tomter for bedrifter med langsiktige planer. I tillegg finner du eiendomsutviklere, visjonærer og nytenkende, som gjerne diskuterer investeringer, planer, ønsker og behov for fremtidige lokaler i Drammen.

Er du interessert i investering og eiendomsutvikling i Drammen? Ta kontakt med prosjektleder Cecilie Brunsell.

CECILIE BRUNSELL
Prosjektleder Eiendom i Næringsvekst 2020

HELSE

Drammen Works ønsker å bringe aktørene sammen og legge til rette for å utvikle og forsterke samarbeidet mellom det offentlige og de private bedriftene som opererer innen helsesektoren i Drammensområdet.

Det nye sykehuset og satsingen på helse og innovasjon er ett av flere eksempler. Sammen synliggjør vi Drammens posisjon og muligheter innenfor helseteknologi.

Ønsker du å vite mer om satsingen innen helse og helseteknologi i Drammen? Ta kontakt med prosjektleder Jostein Rensel.

CECILIE BRUNSELL
Prosjektleder helse i Næringsvekst 2020

BESØK & HANDEL

Drammen har mange kvaliteter som fortjener et større publikum: To flotte torg bundet sammen av den ærverdige bybrua. Spennende shopping og et pulserende kafé- og restaurantliv. Vakre Drammens Teater. Landemerket Ypsilon med kanskje Norges fineste lekeplass, og et stadig mer spennende urbant tyngdepunkt på Grønland/Papirbredden. Fantastiske turmuligheter rett ved bykjernen, og flere store arrangementer som setter Drammen på kartet hvert år.

Byen Vår Drammen har allerede etablert selskapet «Destinasjon Drammen» for å øke synligheten til byens besøksnæring og handel.

Vil du være med å utvikle besøk og handel i Drammen? Ta kontakt med prosjektleder Mari Tandberg.

Mari Tandberg

MARI TANDBERG
Prosjektleder BESØK & HANDEL i Næringsvekst 2020

GRÜNDER

Kunnskapsklynger, nettverk og møteplasser er viktige stikkord for hvordan gründere og gründernæringen skal lykkes i Drammen. Drammen Works jobber aktivt med å skape møteplasser mellom gründere, kunnskap og kapital, slik at byen kan legge til rette for gründervirksomheten nå og i fremtiden. Ulike tiltak er gründercafè, gründeruka og nå også gründerverksted. Hensikten med tiltakene er å skape og etablere treffpunkt der gründere får faglig påfyll, kompetanseheving og mulighet for å bygge nettverk.

Er du nysgjerrig på gründersatsingen i Drammen? Ta kontakt med prosjektleder Tone Sørensen.

TONE SØRENSEN
PROSJEKTLEDER GRÜNDER i Næringsvekst 2020

UNIVERSITET & STUDENTER

Drammen Works ønsker å legge til rette for tettere kontakt mellom næringsliv og potensielle arbeidstakere, og samtidig bidra til å synliggjøre Drammens næringsliv og karrieremulighetene som ligger her.

Studentgruppen i Drammen Works-prosjektet skal fungere som kontrollgruppe for prosjekter som de andre satsingsområdene ønsker å gjennomføre, og bidra til innsikt og perspektiver slik at prosjektene kan treffe godt også for kommende generasjoner.

Er du interessert i vårt videre arbeid med universitet og studenter? Ta kontakt med prosjektleder Beate M. Ryttersveen Sand.

BEATE M. RYTTERSVEEN SAND
PROSJEKTLEDER UNIVERSITET & STUDENTER I NÆRINGSVEKST 2020

ANDRE NÆRINGER OG PROSJEKTER

I tillegg til prosjektets fokus relatert til næringene over, jobber Næringsvekst 2020 også for å forsterke prosesser og prosjekter innen andre områder som IT- og teknologi, miljø, finans, logistikk, service, omdømme og kommunikasjon.

Les mer om et utvalg av prosjektene under:

Initiativet Smart City Drammen: Gjennom deling av tilgjengelig data og bruk av lokale virksomheter vil Drammen bli attraktiv for etablering og startups.
Kommunikasjonskampanjer for merkevaren, «ansikt og stemmen» Drammen Works. Alle kommunikasjonstiltak som utvikles gjennom «Næringsvekst 2020» er signert Drammen Works.

CECILIE BRUNSELL
PROSJEKTLEDER ANDRE NÆRINGER OG PROSJEKTER i næringsvekst 2020