Byen er full av kloke hoder i kontinuerlig utvikling. Med bedrifter som ønsker morgendagens kunnskap velkommen, og et nysgjerrig og fremover universitetsmiljø, skal vi sammen sikre byen tilgang til kunnskap og kompetanse både i dag og i morgen. Verden blir stadig mer digitalisert. Teknologi, innovasjon og informasjonsteknologi er sentrale nøkkelord for næringslivet, og for prosjekt Næringsvekst 2020 blir nettopp dette viktige drivere for prosjektets overordnede satsningsområder som er eiendomsutvikling, helsenæring, gründersatsning og besøksnæring.

EiendomSUTVIKLING

Drammen har lokalene. Drammen har tomtene. Drammen har visjonene. I byen finner du alt fra ledige og innflytningsklare lokaler for bedrifter som vurderer flytting, til byggeklare tomter for bedrifter med langsiktige planer. I tillegg finner du eiendomsutviklere, visjonærer og nytenkende, som gjerne diskuterer investeringer, planer, ønsker og behov for fremtidige lokaler i Drammen.

Er du interessert i investering og eiendomsutvikling i Drammen? Ta kontakt med prosjektleder Cecilie Brunsell.

CECILIE BRUNSELL
Prosjektleder Eiendom i Næringsvekst 2020

HELSENÆRING

Drammen Works ønsker å bringe aktørene sammen og legge til rette for å utvikle og forsterke samarbeidet mellom det offentlige og de private bedriftene som opererer innen helsesektoren i Drammensområdet.

Det nye sykehuset og satsingen på helse og innovasjon er ett av flere eksempler. Sammen synliggjør vi Drammens posisjon og muligheter innenfor helseteknologi.

Ønsker du å vite mer om satsingen innen helse og helseteknologi i Drammen? Ta kontakt med prosjektleder Cecilie Brunsell.

CECILIE BRUNSELL
Prosjektleder helse i Næringsvekst 2020

BESØKSNÆRING

Drammen har mange kvaliteter som fortjener et større publikum: To flotte torg bundet sammen av den ærverdige bybrua. Spennende shopping og et pulserende kafé- og restaurantliv. Vakre Drammens Teater. Landemerket Ypsilon med kanskje Norges fineste lekeplass, og et stadig mer spennende urbant tyngdepunkt på Grønland/Papirbredden. Fantastiske turmuligheter rett ved bykjernen, og flere store arrangementer som setter Drammen på kartet hvert år.

Byen Vår Drammen har allerede etablert selskapet «Destinasjon Drammen» for å øke synligheten til byens besøksnæring og handel.

Vil du være med å utvikle besøk og handel i Drammen? Ta kontakt med prosjektleder Mari Tandberg.

Bilde av ansatt Tom Søgård som prosjektleder i besøksnæringen.

Tom Søgård
Prosjektleder Besøksnæring i Næringsvekst 2020

GRÜNDERSATSNING

Gründerhus, kunnskapsklynger, nettverk og møteplasser er viktige stikkord for hvordan gründere og gründernæringen skal lykkes i Drammen. Drammen Works jobber aktivt med å skape møteplasser mellom gründere, kunnskap og kapital, slik at byen kan legge til rette for gründervirksomheten nå og i fremtiden. Ulike tiltak er gründerhus, gründercafè, gründeruka og eget gründerverksted. Hensikten med tiltakene er å skape og etablere treffpunkt der gründere får faglig påfyll, kompetanseheving og mulighet for å bygge nettverk.

Er du nysgjerrig på gründersatsningen i Drammen? Ta kontakt med prosjektleder Cecilie Brunsell.

CECILIE BRUNSELL
PROSJEKTLEDER GRÜNDER i Næringsvekst 2020