Flere flytter til Drammen

To personer som sitter ved bystranda i Drammen om sommeren.

Stadig flere flytter til Drammen og Nedre Eiker. Netto-innflyttingen til Drammen ble mer enn doblet i løpet av siste halvår. – Gledelig at trenden har snudd, sier daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad.

Den siste kvartalsrapporten fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det ved utgangen av juni bodde 5 millioner 345.600 personer i Norge.

Mer innflytting og fødselsoverskudd

I første halvår økte folketallet med 17.400, men bare 208 av landets 422 kommuner opplevde en økning. Blant disse kommunene var Drammen og Nedre Eiker, mens tredje medlem av Nye Drammen; Svelvik, gikk i minus. Fortsetter utviklingen i noenlunde samme takt det neste halvåret så vil den nye kommunen ha et folketall på godt over 101.000 når sammenslåingen finner sted 1. januar 2020.

Drammens folketall har økt med 300 til 68.933 i løpet av første halvår, og av dette er det en nettoinnflytting på 217 og et fødselsoverskudd på 83.  Med andre ord så flyttet det over 200 flere til Drammen enn ut av kommunen. Netto-innflyttingen på samme tidspunkt i fjor var bare halvparten så stor, nærmere bestemt 107. Andelen innvandrere som flytter til Drammen er i likhet med resten av landet sterkt nedadgående.

Over 25.000 i Nedre Eiker

Når det gjelder nabokommunen Nedre Eiker, som blir en del av Nye Drammen om noen få måneder, så økte folketallet der med 175 personer. Og for første gang passerte Nedre Eiker den ”magiske” grensen på 25.000 i folketall, nærmere bestemt 25.138. Også her var det nettoinnflytting med 120 personer og et fødselsoverskudd på 55.

I den tredje samarbeidskommunen, Svelvik, så var det derimot en liten nedgang i folketall med 11 fra 6.685 til 6.674 med fødselsunderskudd og ikke mer innflytting enn utflytting.

 – Utviklingen har snudd

– Dette er jo gledelige tall for både Drammen og Nedre Eiker, og så har jo Svelvik dessverre fortsatt en minimal nedgang. Uansett så viser det at trenden har snudd. Det er flere som flytter til Nye Drammen enn før, og så ser det jo også ut til å være et godt område å bo for småbarnsforeldre i og med at vi har bra fødselsoverskudd i begge kommuner, sier daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad.

Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen. Foto.
Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Les mer på Drammen 24

Denne saken er tidligere publisert på Drammen 24. Lese denne og flere saker fra Drammen 24 her.