Finansielle utsikter 2020: – Etter alle kriser skapes det store muligheter

 

Torsdag 27. august samlet Næringsforeningen i Drammensregionen igjen noen av landets fremste eksperter innen finans og økonomi i Drammen Teater, for årets ekstrautgave av ”Finansielle utsikter”.

Tekst: Amanda Chapman-Stavn (Tibe Drammen) Foto: NFDR og Tibe Drammen

Året 2020 har raskt gått inn i historiebøkene, og Covid-19 har satt dype spor i økonomien. Pandemien har rammet hardt, og den er langt fra over. Krisen har tvunget frem nye måter å tenke på, og bidratt til både effektivisering og digitalisering av bedrifter og bransjer. Mange har revurdert organisasjonen og forretningsmodeller, og summen av dette er for mange en lettere, og mer effektiv organisasjon. 

Hvordan er den økonomiske situasjonen per nå som et resultat av Covid-19, og hvordan vil den se ut fremover? Representanter fra rådgiverteamet til Næringsvekst 2020, Lise Maren Brock Tynes og Paal Ødegård tok, sammen med flere profilerte representanter fra bank- og finansnæringen, tempen på de finansielle utsiktene nå som vi er rammet av tidenes verste pandemi. 

Ivar Horneland Kristensen, Adm. Dir. i Virke.

Fremtiden er usikker

Første foredragsholder av konferansen, Jan Ludvig Andreassen, Sjeføkonom i Eika Gruppen, retter fokuset mot de makroøkonomiske utsiktene akkurat nå, og er klar på at fremtiden er usikker. Derimot er Andreassen tydelig på at han tror renten vil holde seg stabilt lav i mange år fremover.  

– Aksjemarkedet er sterk for selskaper med et langsiktig perspektiv. Langsiktige negative renter trumfer årets nedgang av inntekter. Vi kommer til å trenge proaktive politikere dersom vi skal komme ut av denne krisen med hellet i behold, og jeg håper at politikere fremover kan lære av hva det er mulig å bygge. Etter alle kriser skapes det store muligheter. 

Endring i atferd og mobilitet

Covid-19 har medført store konsekvenser i en rekke bransjer, og ikke minst en endring i atferd og mobilitet. Vi må se på dybden etter nedstengningen, men også innhentingen i etterkant. Eirik Melle, senioranalytiker i Danske Bank mener at fremtiden har kommet litt nærmere. 

Tenk dere koronakrisen uten de siste 15-20 års teknologiutvikling. IT og teknologi klatrer stadig høyere, og er koronavinnerne. Vi så økt etterspørsel etter de som kan levere fjernarbeidsløsninger. De som tilbyr dette, er vinnere på kort sikt. Det ligger fortsatt høy etterspørsel etter å digitalisere, og vi må gripe mulighetene.  

Kraftig stemningsskifte

Som følge av Covid-19, har ledigheten økt, og i Drammen har vi ikke sett lignende tall før. Handelsnæringen og salg ble hardest rammet, tett etterfulgt av reiseliv og transport. Senere rapporter viser nå at ledigheten er på vei tilbake, og at Drammen nærmer seg et mer akseptabelt nivå. Nestleder i NAV og leder for markedsavdelingen, Snorre Opsahl, roser arbeidsgiverne i Drammen. 

– Vi ser, og merker, at arbeidsgiverne i Drammen føler et stort sosialt ansvar i denne situasjonen, sier Opsahl, og presiserer at utsiktene ikke er helsvarte.  

Også bankene har hatt utfordringer. Over natten ble det nesten bråstopp, og en stor usikkerhet.  

– Da vi kom til mai kom det et kraftig stemningsskifte. Forbruket steg kraftig, og mai, juni og juli har på mange måter vært en kjøpefest, sier banksjef i DNB, Dag Anders Bergflødt, og fortsetter:  

– Vi ser heldigvis tegn til normalisering, men vi er avhengig av at bedrifter investerer igjen. Generelt sett vil jeg si at framtidsutsiktene ser bra ut, men at det naturligvis er bransjer som sliter. De som var svake før krisen kom, vil ha store problemer nå og senere. 

Hvordan håndterer bankene den krevende situasjonen?

Næringsvekst 2020 og Drammen Works er ekstra stolte over at to representanter fra det nyopprettede rådgiverteamet har bidratt med sin ekspertise i årets konferanse. Banksjef i Sparebank 1 BV, Lise Maren Brock Tynes og partner og revisor i PwC Drammen, Paal Ødegaard hadde sammen med administrerende direktør i Vestaksen Eiendom, Stene Bergsløkken en dialog på scenen, om hvordan bankene håndterer den krevende situasjonen. 

Vi følte oss som fisk på land. Bankene gjorde det de kunne for å hjelpe kundene. Det var behov for avdragsfrihet, rentejusteringer, og vi forsøkte så godt vi kunne å legge til rette for at både bedrifter og privatpersoner skulle få en lettere økonomisk hverdag. Situasjonen nå er roligere, både i bank og ute hos kundene, forteller Brock Tynes og fortsetter: 

– Vi har et veldig godt bankvesen, og det er penger å låne ut. Fokuset fremover er å lempe på kravene for risikovurdering, men samtidig opprettholde tilliten hos kundene. 

Paal Ødegaard syns det er riktig at bankene stiller krav, og har forventninger, og presiserer at det er viktig at man må finne en balanse slik at man ikke kveler initiativene, og sier: 

– Kunder har måttet fremskynde nødvendige endringer, og vi har selv klart å omstille oss på rekordtid. Vi er ikke igjennom krisen, men vi har riktig innstilling. Vi må ha en plan med både leverandører og kunder, og ikke minst bruke momentet. 

Utsiktene for næringslivet i Drammensregionen

Næringsforeningen i Drammensregionen sin funksjon er å samle ringslivet, og være en kontakt mot myndighetene. Daglig leder, Rune Kjølstad, opplever at perioden vi befinner oss i har skapt et enda større samhold i Drammen. 

– Pandemien har ført oss enda tettere sammen, og dette skal bli en av våre suksessfaktorer når vi skal vinne kampen om Østlandet. Vi har alle muligheter, og i fremtiden skal vi fortsette jakten på de gode ideene og de kloke hodene.  

Sammen. Endrer vi hverdagen. 

Finansielle utsikter EKSTRAUTGAVE ble livestreamet fra Drammens Teater. Dersom du ønsker tilgang til streamingarrangementet kan du kjøpe tilgang via kontakt til Næringsforeningen i Drammensregionen, og prosjektleder Herborg Rasmussen.

 

INFORMASJON OM RÅDGIVNING HER

Trenger du gode råd i en krevende tid? Ta kontakt med Næringsvekst 2020 sin rådgivergruppe og få inntil fire timer gratis konsultasjon.

SAMMEN.
ENDRER VI HVERDAGEN.