Fersk kompetanse klar for næringslivet

Byens studenter er en viktig ressurs når vi tenker på framtidens Drammen. Men hvordan skal vi få dem til å bli igjen i Drammen og berike byen med sin ferske kompetanse?

Hvert år sender spente studenter inn søknad for å komme inn på Campus Drammen – Høgskolen Sørøst-Norge. Med hele 80 ulike studietilbud er Drammen et attraktivt sted å studere. Et steinkast unna jernbanestasjonen, og midt i smørøyet av Drammen sentrum ligger Drammen Kunnskapspark. Om lag 400 studenter fullfører studieretningen sin hvert år, men dessverre ser vi en stadig en økende tendens til kompetanseflukt til andre byer etter endt utdannelse.

Fakultetsrådgiver ved Campus Drammen, Trond Ingar Østgaard, mener det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å beholde de gode studentene i byen er å belyse alle mulighetene og fordelene Drammen har å by på, i tillegg til at byen snart får universitetsstatus.

–  Byen vår har en egen identitet med et mangfold av tilbud, både når det gjelder næringsliv, kultur og nærhet til hovedstad, så vel som kyst, fjell og mark. Alt dette må vi bli flinkere til å synliggjøre for morgendagens arbeidstakere, sier Østgaard og fortsetter:

–  Det er viktig at bedrifter i Drammen ser fordelene av å ansette nyutdannede med fersk kunnskap og innsikt. Maskiner, utstyr og programvare kan hjelpe bedrifter å skille seg ut i et hav av tjenester og tilbud, men til syvende og sist er det kunnskap som er avgjørende for å lykkes.

Tett dialog med næringslivet

Østgaard er stolt av studietilbudene de tilbyr på Campus og det faglige innholdet i studiene.

– Vår kjerneverdi er at våre studenter skal være tett knyttet mot arbeidslivet under studietiden, det gjelder både privat og offentlig sektor.

Høgskolen i Drammen jobber aktivt med næringslivet i Drammen slik at innholdet i studiene gir studentene den faglige kunnskapen og tyngden for å bli best mulig rustet til å møte kravene i arbeidslivet. Tett dialog mot næringslivet sørger for at pensum jevnlig oppdateres i et samfunn som stadig er i endring.

Noen av tiltakene Høgskolen i Sørøst-Norge har iverksatt for å sørge for gode relasjoner mot arbeidslivet er blant annet fokus på karriereveiledning, karrieredag i samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen, jobbsøkerkurs, trainee-program og mentorordning.

trond
Trond Ingar Østgaard

– I mange år har det kun vært fokus på praksisordninger for sykepleierstudenter og lærerstudenter. Dette er et tilbud vi også ønsker å gi andre studieretninger for å sørge for relevant arbeidserfaring og muligheten til å bygge et nettverk.

Videre forteller Østgaard at grunnen til at de har mentorprogram er for å synliggjøre Drammen som arbeidssted og for å sette studentene i kontakt med regional arbeidsvirksomhet.

 

Unikt studietilbud

Et studietilbud som gjør Drammen unik er Bachelor i visuell kommunikasjon som har hovedvekt på strategisk design gjennom praktisk arbeid og teori.

– Dette er et tilbud som du ikke finner over alt, og er et av de studiene hos oss med størst venteliste. Det er høye opptakskrav, og vi tar kun inn 40 studenter hvert år. Dette er i tillegg det studiet som har aller mest kontakt med arbeidslivet underveis i studietiden, sier Østgaard.

Nathalie Bjerke studerer visuell kommunikasjon i Drammen på Høgskolen i Sørøst-Norge, og valgte Drammen utelukkende på grunn av den unike studieretningen som Drammen fører.

–  Det er et veldig unikt studium som gir meg en grundig og relevant kompetanse som jeg følte inneholdt mer enn lignende studieretninger i for eksempel Oslo. Etter å ha gått her nå i snart tre år føler jeg at studiet mitt er noe helt spesielt og vil anbefale det til andre som vurderer å studere noe lignende, forteller Bjerke.

Videre forteller Nathalie at god tilgang til studentboliger og at campus ligger sentralt i Drammen er gode grunner for å velge Drammen som studiested.

–  Det har blitt en veldig fin by som jeg godt kunne ha tenkt meg å bo i hvis jeg finner meg jobb her. Personlig liker jeg veldig godt størrelsen på byen og at det er mye å finne på her.

Stor fordel å rekruttere nyutdannede studenter

Steinar Evensen, administrerende direktør i Conexus er klar i sin tale, den nye generasjonen forventer mer enn bare en jobb.

Steinar Evensen

– De viktigste tiltakene vi kan gjøre for å beholde de kloke hodene i Drammen er å tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.

Evensen mener også det er en klar fordel å rekruttere nyutdannede studenter.

– Utdannelsen gir kun en indikasjon på hvor vedkommende passer i organisasjonen. Talentet kan ligge på helt andre områder. I vår rekruttering er vi da også veldig bevisst på at vi søker den rette personen med mer enn den «riktige» utdannelsen. Flinke folk som løper raskt har vi alltid bruk for.

 

Kunnskapsbyen Drammen

– Det viktigste er at vi har tilgjengelig godt arbeidskraft i Drammen, og det opplever jeg at vi har. Det som er litt synd er at ikke flere kunnskapsbedrifter ser dette poenget og etablerer seg i Drammen, sier Evensen.

Østgaard er ikke i tvil om hva som skal til for å løfte kunnskapsbyen Drammen enda et hakk.

– Alle må jobbe sammen for å synliggjøre byens attraktive næringsliv og hvilke muligheter som finnes her. I tillegg kreves det at byen og næringslivet tør å satse på nyutdannede studenter med fersk kompetanse og kunnskap.