Feberen stiger i Drammen

Når kampen står om lokalisering av et nytt sykehus til 8 milliarder kroner, er det ikke alltid like lett å holde hodet kaldt. Og når saken nå er avgjort, og helseforetaket Helse Sør-Øst har bestemt at det nye sykehuset skal bygges like utenfor Drammen sentrum, begynner feberen å stige for alvor. For et nytt sykehus gir ringvirkninger. Hundrevis av nye arbeidsplasser og hundrevis av nye drammensere. Etablering av nytt helserelatert næringsliv. Ny boligbygging. Er det rart vi blir litt heite i topplokket?

Sykehussaken er ett av flere eksempler på at Drammen er i ferd med å bli det viktigste knutepunktet på Østlandet utenfor Oslo. Nye bedrifter og nye arbeidsplasser vokser frem, og flere mennesker enn noensinne ønsker å flytte til Drammen.

TILBAKE