– Drammen bør satse videre på nettverksbygging

I Drammen Works har vi etablert et advisory board. Her vi har fått med oss nasjonale ressurspersoner som har sitt virke utenfor Drammen, og som kan by på gode innspill, inspirasjon og ideer. Vi har utfordret dem til å beskrive styrker og utfordringer for Drammen som næringslivsby.


Fahad Awaleh, førsteamanuensis innovasjon og nettverkssamarbeid, NSH

1. Hva mener du er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv?

– Godt samarbeid mellom det private og offentlige, og mange gode møteplasser for dialog er et fortrinn i Drammen i dag sett fra mitt ståsted! Jeg har selv et stort nettverk inn i Drammen og har fått erfare det store engasjementet og rastløsheten som finnes for å ville videreutvikle og finne nye løsninger for å møte fremtidens utfordringer og muligheter. Skal en lykkes med omstillingen som må komme tror jeg det er ingen vei utenom å sette næringsliv og jobbvekst i sentrum for by og regionsutvikling, og involvere næringslivet i nøkkelprosesser som berører dem.

2. Hva mener du må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– Vi er inne i en periode med stort fokus på omstilling og fornying på mange fronter, hvor konsolidering av ressurser, makt og beslutningslinjer er i vinden som aldri før, både i privat og offentlig sektor. Med kommunesammenslåingene på trappene vil Drammen som by og kommune få tilført ressurser noe som vil gi Drammen by en gylden mulighet til å befeste sin rolle som nettverksbygger som bidrar til økt samarbeid mellom offentlig og privat næringsliv. Samtidig vet vi fra forskningen at mange sammenslåingsinitiativ mislykkes da det ikke er noen automatikk i at større ressursbase bidrar til økt effektivitet og fornying. Her bør Drammen derfor satse videre på nettverksbygging og fortsatt spille på lag med brukerne og næringslivet når ny kurs skal stakes ut for den nye storkommunen.

3. Vi i Drammen liker å se på oss selv som tilgjengelighetens by – hva legger du i begrepet «tilgjengelighet»?

– Tilgjengelighet for meg handler om å ha enkel tilgang på informasjon, ressurser og mennesker. Det finnes i dag masse ressurs i omløp Drammen og omegn, og mange som ønsker å bidra til vekst og utvikling. For næringslivet og grundere spesielt er oversiktlighet og rask saksbehandling i møte med det offentlige avgjørende for om de lykkes og får den støtten de trenger.

4. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Du møter mange av de samme menneskene på arenaer som handler om kompetanse, næringslivsutvikling og innovasjon, noe som har fått meg til å tenke at det er en stor kollektiv interesse for det Drammen har fått til de senere årene og for de planer byen har for fremtiden. Mange offentlige og private initiativ vitner om at mange er stolte av byen sin og vil sørge for at Drammen fortsetter den positiv utvikling de har hatt de senere år.

 


FØLGENDE ER MEDLEMMER AV ADVISORY BOARD:
INGEBRIGT STEEN-JENSEN (FORFATTER OG RÅDGIVER)
TORGER REVE (PROFESSOR I STRATEGI OG INDUSTRIELL KONKURRANSEEVNE, BI)
KNUT VAREIDE (SOSIALØKONOM OG FORSKER, TELEMARKSFORSKNING)
NILS APELAND (KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER OG FORFATTER)
FAHAD AWALEH (FØRSTEAMANUENSIS INNOVASJON OG NETTVERKSSAMARBEID, NSH)
ANSGAR GABRIELSEN (AGC CONSULT)
STÅLE ØKLAND (TRENDEKSPERT, FORFATTER)
SISSEL ENGBLOM (URBANIST OG LEDER I LINK ARKITEKTUR)
IDAR KREUTZER (ADMINISTRERENDE DIREKTØR I FINANS NORGE)