– En spennende tid i vente

De siste to årene har Drammen Works og Næringsvekst 2020, med aktive samarbeidspartnere og Drammen kommune, skapt et godt fundament for innovasjon og vekst. 2019 blir et nytt år med fokus på felles videre løft for å utvikle næringsomdømmet, øke attraktiviteten og skape grobunn for enda flere arbeidsplasser i regionen.

– Målet for 2019 er å forsterke de tiltakene som allerede er igangsatt, fortsette jakten på de kloke hodene, de spennende bedriftene og jobbe aktivt for videre vekst og utvikling i regionen, sier Cecilie Bjørgan Brunsell, leder for strategi og næringsutvikling i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Tilgjengelige Drammen

Drammen er en by fylt med kvaliteter som gjør byen til et attraktivt sted å etablere og drive næringsvirksomhet i. De 4 K-er (kompakt, kompetanse, komplett og knutepunkt) er alle avgjørende faktorer for å tiltrekke seg flere kloke hoder og spennende virksomheter.

En spørreundersøkelse fra Markedsinfo blant bedriftsledere i Oslo og Akershus, viser at nærhet til eksisterende kunder og marked, samt sentral beliggenhet, er årsakene til at bedrifter vurderer å etablere seg i nettopp Drammensregionen.

– Dette gir oss klare indikasjoner på at de fire K-ene er kvaliteter vi skal fokusere videre på i året som kommer. I tillegg ønsker vi ytterligere å forsterke samarbeidet med universitetsmiljøet i byen for å synliggjøre kompetansebyen Drammen, samt løfte blikket og la oss inspirere og imponere av den teknologiske utviklingen vi alle er en del av, forteller Brunsell.

Prosjektets satsningsområder

Satsingsområdene til Næringsvekst 2020 er eiendomsutvikling, helsenæring, gründersatsning og besøksnæring. Ressursgruppene er godt i gang med planer for det videre arbeidet, og samarbeidspartnerne har stor vilje til å løfte prosjektet ytterligere i det nye året.

–  Det er viktig for oss å fokusere på satsingsområdene våre, og forsterke tiltakene som er igangsatt. Vi har mange prosjekter som er påbegynt, men de er på langt nær sluttført, og vi er nå i ferd med å spisse enkelte tiltak ytterligere.

Synliggjøring av teknologiske muligheter

Verden blir stadig mer digitalisert, noe som også påvirker fremtidens kompetansebehov. Utvikling, innovasjon og informasjonsteknologi er sentrale nøkkelord for mange stillinger i næringslivet, og behovene øker. For 2019 vil den teknologiske utviklingen bli enda viktigere for Næringsvekst 2020.

– Utviklingen innen teknologi går raskt, og det er viktig for oss at alle bedrifter rigger seg slik at de kan følge utviklingen så godt som mulig. Vår oppgave for 2019 blir å synliggjøre mulighetene, og oppfordre bedriftene til å jobbe sammen og skape relasjoner som gjør at de kan lære av hverandre og sammen se viktigheten av framtidens teknologiske muligheter.

Utvikling av Gründerhus-konsept

Drammen og Drammensregionen har i norsk målestokk en sterk entreprenørskapskultur, og ønsker å ta posisjonen som ledende gründerby i Norge. Utviklingen av Gründerhus-konseptet er i gang, og etter at vinneren av konkurranseutlysningen blir kåret i mars 2019 vil det videre arbeidet fortsette.

– Vi har stor tro på at et attraktivt gründerhus representerer en reell forsterker av den entreprenørskapskulturen vi allerede har. Over tid håper vi at tiltaket vil bidra til enda flere nye arbeidsplasser og økt næringsvekst i regionen vår, forteller Tone Sørensen, prosjektleder for gründersatsning.

Helsesatsning i Drammen

I 2019 begynner arbeidene med å bygge det nye sykehuset på Brakerøya, landets mest moderne, med samlokalisering av somatiske og psykiatriske tjenester og med en stråleterapiavdeling som bonus. Sykehuset på hele 122 000 kvadratmeter vil ha en prislapp på over 10 000 millioner kroner.

– Som følge av at sykehuset kommer, ønsker både kommunene Lier og Drammen, fylkeskommunen og Universitetet i Sør-Øst Norge å legge viktige enheter til området, som blant annet helsehus, legevakt og universitetsklinikk. Norges mest komplette helse og omsorgsklynge vil tiltrekke seg kompetanse og nye bedrifter fra hele landet. I tillegg til sykehuset, skal det bygges en helsepark på 80 000 kvadratmeter. Her vil det være mulig å etablere seg for legemiddelselskaper, private klinikker innen røntgen, MR, fysioterapi og ergoterapi for å nevne noen, forteller Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Drammen som handelsdestinasjon

Handel er den næringen med flest arbeidsplasser i det private i Drammen, og handelen er en viktig årsak til at folk fra hele regionen besøker Drammen. Derfor har det blitt utarbeidet et konsept for en film om Drammen som handelsdestinasjon, som gjelder både Drammen sentrum og Gulskogen senter, som to store handelsdestinasjoner.

– Filmen skal bidra til å sette ytterligere fokus på Drammen som en samlet handelsdestinasjon og få enda flere til å dra til Drammen for å handle. Økt handel er verdiskapende for næringen, men skaper også vekst i øvrig besøksnæring. Filmen vil være klar for visning på Flytoget samt i digitale kanaler fra februar 2019, forteller Tom Søgård, prosjektleder for besøksnæringen og fortsetter:

– Et hovedfokus for besøksnæringen fremover er behovet for en større konferansearena i Drammen med minimum 800 plasser. Det jobbes her konkret med påvirkning av ulike aktører.

Vi har byen. Du har muligheten

Mulighetene for utvikling, investering og etablering i Drammen er mange. Drammen er en by med ambisjoner, som ønsker å legge alle forhold til rette for nettopp etablering og investering. Jakten på de kloke hodene og de spennende bedriftene løftes videre inn i 2019. Vi skal fortsette å bygge byen sammen.

– Vi kommer til å jobbe aktivt med kommunikasjonsprosjekter innen eiendomsutviklingen i tillegg til å kjøre flere konkrete aktiviteter med hensikt å påvirke beslutningstakere, utviklere og investorer til etablering og investering i byen vår, forteller Cecilie Brunsell.

Sammen om nye Drammen kommune

2019 byr på mange spennende muligheter. 1. Januar 2020 blir Drammen, Svelvik og Nedre Eiker til Nye Drammen og Buskerud, Akershus og Østfold blir til Viken. Den viktige jobben rundt kommunesammenslåingen starter allerede i 2019.

– Det er ingen tvil om at endringene vil få betydning for næringslivet i vår region. Vi skal forholde oss til nye ledere og nye politikere. Drammen går fra å være fylkeshovedstad i Buskerud, til å bli en av mange nye byregioner i Viken som med sine 1,2 millioner innbyggere blir Norges desidert største fylke. Strukturendringene forsterkes av Intercity-utbyggingen som gjør byer som Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss til en del av vårt arbeidsmarked. Konkurransen blir sterkere, og vi kan fort bli mindre synlig om vi ikke i fellesskap trekker sammen, spiller hverandre gode og spiller godt med kommune og fylke, sier Rune Kjølstad og legger til:

– I 2019 skal vi stå samlet om å arbeide frem gode prosjekter og løsninger med hensikt å forsterke vekst og innovasjon i Drammensregionen. Kommunesammenslåingen vil by på nye og spennende muligheter i regionen vår. Vi ønsker 2019 og nye Drammen velkommen!