En gigant på vei

Med 2.500 ansatte og ti milliarder kroner i omsetning blir den fusjonerte entreprenørgiganten Betonmast Hæhre en av landets fem største entreprenører. Nå planlegger selskapet å gå på børs.

Fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen, sistnevnte med base i henholdsvis Vikersund og Nedre Eiker, gjør at dette bygg-, anleggs- og eiendomskonsernet blir en svært sentral aktør i utviklingen av infrastruktur i Norge i årene som kommer. I tillegg har konsernet også en tydelig plan for å gjøre Sverige til sitt hjemmemarked.

Fremtidstanker

Da Drammen 24 intervjuet entreprenør-gründer Albert Kristian Hæhre fra Vikersund i juni 2015 styrte han Hæhre-konsernet med en omsetning på 2,1 milliarder og i overkant av 600 ansatte. Hæhre Entreprenør var da landets 14. største i sin bransje. Han var tydelig på at selskapet måtte vokse, og at vi i nær fremtid ville få se helt andre og større konstellasjoner i entreprenørbransjen som skulle kjempe om de virkelig store utbyggingene fremover. Det har rent mye vann i Drammenselva de siste to årene, og Hæhres framtidstanker har skutt fart.

Fem faser og Stray Spetalen

Vi møter den storvokste entreprenør-sluggeren på selskapets kontor på Billingstad i Oslo. Han forteller om de siste to årenes utvikling gjennom fem tydelige faser:

– Vi valgte vekst som vår strategi. I 2015 kom Øystein Stray Spetalen inn på eiersiden, og styrket vår kapitalbase. Det var viktig for å kunne realisere vekstmålene våre, forteller Albert Kristian Hæhre om fase 1.

Fase 2 besto i å kjøpe Isachsen Entreprenør i Nedre Eiker, og danne Hæhre Isachsen Gruppen. Oppkjøpet førte til at selskapet doblet omsetningen til fire milliarder kroner i 2016.

– Det var et klar behov for ytterligere egenkapitalvekst for å kunne øke volumet i virksomheten. Derfor ble fase 3 innrettet mot investormiljøet med en aksjeemisjon. Alt da var tanken å styre mot en børsnotering. Og skal man på børs ville det være en fordel å utvide butikken sammen med et stort byggkonsern. Bygg og anlegg er på mange måter motsykliske bransjer som sikrer god langsiktighet i fremtiden hvis man parrer dette i en konsernstruktur, resonnerer Hæhre.

Milliardomsetning

Betonmast dukket opp som et interessant byggkonsern å slå seg sammen med. Begge selskapene var i vekst, og passet godt sammen. Fusjonen ble fase 4, og etableringen av Betonmast Hæhre skjedde i 2017. Nå vil konsernet ha en årsomsetning på omkring ti milliarder kroner, og ha 2.500 ansatte.

Etter at fusjonen var gjennomført gikk Betonmast Hæhre på nytt ut i investormarkedet for å sikre nok kapital til videre vekst. Dette ble fase 5. Gjennom en ny emisjon kom det inn ytterligere store og markante investorer. Blant andre Folketrygdfondet og OBOS valgte å gå inn med kapital.

– Nå er vi der vi skal være, og går mot en børsnotering. Om det blir i løpet av året, eller i 2018 – er ennå ikke avklart, sier Albert Kristian Hæhre.

Tekst: Per Skøien

Dette er et utdrag av en artikkel som tidligere er publisert i Drammen 24.

>> Les hele intervjuet i Drammen 24 her.