Drammen virker

Det å drive med næring i Drammen fungerer veldig godt. Byen er i ferd med å vokse inn i rollen som Østlandets viktigste knutpunkt utenfor Oslo.

10 år med Omdømmeprosjekt i Drammen er over. Nå er det «Næringsvekst 2020» og «Drammen Works» som gjelder. Det handler om å forsterke prosesser, særlig i næringslivet, for igjen å etablere nye arbeidsplasser i Drammen.

Det hårete målet er å skape én ny arbeidsplass for annenhver nye innbygger i Drammen. Dette innebærer nærmere 500 nye arbeidsplasser hvert år fremover. Samtidig skal det også jobbes med omdømme og å få flere til å flytte til regionen.

Tilgjengelig

– Det vi ønsker er å fra fram er at ting fungerer godt i Drammen og at det meste er veldig tilgjengelig. Det er lett å drive næring her, og det er enkelt å etablere seg i området. Vi har ledige næringsarealer og lokaler i tillegg til mye kompetanse, gode nettverk og ingen eiendomsskatt. Det er rett og slett en skikkelig energi og satsingsvilje i byen, sier prosjektleder Cecilie Brunsell i Næringsforeningen.

Brunsell påpeker at Næringslivet blomstrer som aldri før, og Drammen er nå i ferd med å vokse inn i rollen som Østlandets viktigste knutepunkt utenfor Oslo.

Næringsvekst 2020 er initiert av Drammen kommune, som også står som eier av prosjektet. Sammen med næringslivet i regionen skal kommunen skape arbeidsplasser. Prosjektsekretariatet har Næringsforeningen i Drammensregionen.

Skal snu kompetanseflukten

Med «Drammen Works» som utgangspunkt setter prosjektet nå i gang en overordnet kampanje for de ulike satsingsområdene: Eiendom, helse, besøksnæringen & handel, gründer, annen næring og høyskole/studenter.

– Vi vet at denne byen virker. Mulighetene for å få det til i Drammen er svært gode, og nå ønsker vi å vise dette også til aktørene utenfor regionen. Vi skal løfte fram de gode historiene og blant annet fortelle om noen av de aktørene som virkelig har lykkes her i kommunen, sier prosjektlederen.

Tekst: Per-Jan Brekke, Foto: Nils J. Maudal / Pia Sønstrød

Denne saken er tidligere publisert i Drammen 24.

>> Les hele intervjuet i Drammen 24 her.