– Drammen satser på gründernæringen

gründernæringen

Kunnskapsklynger, nettverk og møteplasser er viktige stikkord for hvordan gründere og gründernæringen skal lykkes i Drammen.

Tone Sørensen er prosjektleder for gründere i Næringsvekst 2020. Hun jobber aktivt med å skape møteplasser mellom gründere, kunnskap og kapital, slik at byen kan legge til rette for gründervirksomheten nå og i fremtiden.

Hvordan vil du beskrive gründersatsingen i Drammen?
– Fra mitt synspunkt er vi godt i gang med satsingen på gründernæringen. Vi har et stort fokus på dette, og jobber aktivt med å synliggjøre totalen av muligheter i Drammen. Vi jobber tett med næringslivet i Drammen for å skape en arena for gründere. Jeg tror Drammen lykkes med gründersatsingen fordi vi er flere som spiller på lag. Bedrifter, næringslivet og ikke minst menneskene i byen. Det fellesskapet som har vokst frem i Drammen de siste årene er fantastisk, og det er generelt sett en positiv dynamikk i byen.

Hva er fordelen med å etablere seg i Drammen kontra andre byer i Norge?
– Drammen er en kompakt by, med et eksisterende nettverk og miljø i gründersatsingen. Nærheten til Oslo er også avgjørende. I tillegg må vi understreke kostnadseffektiviteten av å etablere seg i Drammen som er en by i vekst på flere områder, og spesielt i forhold til prisnivået i Oslo. Det er et spennende næringsmiljø i Drammen, med stor aktivitet, mange bedrifter og et stort mangfold virksomheter. Stadig flere blir bevisste på mulighetene som finnes i Drammen, i tillegg til at omdømmet til byen har fått et løft de siste årene.

Hvordan kan vi gjøre Drammen mer attraktivt for gründernæringen?
– Vi må absolutt fortsette i den retningen vi går. Vi må være åpne og lytte til behovene i markedet. Samfunnsutviklingen går fort, og det gjelder å ikke henge bakpå. Vi må fortsette å skape møteplasser for gründere og legge til rette for vekst. Vi må også tørre å være litt utradisjonelle og tenke nytt for å skape flere arbeidsplasser. Jeg har tro på en tverrfaglighet i utviklingen ved å koble ulike kompetanser, fagmiljø og ressurser

Hvilke konkrete tiltak gjøres mot gründersatsingen i dag?
– De største tiltakene vi har gjort er å legge til rette for at gründere skal få et felles nettverk og en arena. Vi har startet med gründercafè, gründeruka og nå også gründerverksted. Sistnevnte har vi startet med for å gjøre samlingen mer interaktiv, slik at vi får mer delaktighet og samspill mellom gründerne. Hensikten med disse tiltakene er å skape og etablere treffpunkt der de får faglig påfyll, kompetanseheving og mulighet for å bygge nettverk. Vi syns det er gledelig å se at andre kommuner også har startet med gründercafè etter vår modell. Det beviser at vi har klart å skape synlighet i Drammensregionen.


Går du med en gründer i magen, eller kjenner du noen som bør realisere sin gründerdrøm?
Kontakt Tone Sørensen, og bli medlem av gründernettverket i Drammen.

Tone Sørensen
Prosjektleder GRÜNDER

Tlf: +47 934 39 979

E-post: tone.sorensen@nfdr.no

Kontakt meg