– Drammen kan bli en spydspiss!

Idar Kreutzer er et av medlemmene i Drammen Works’ advisory board. Han er imponert over hva Drammen har fått til så langt.

I et intervju i Verdier, informasjonsbladet til Sparebanken Øst, snakker den administrerende direktøren i Finans Norge om muligheter og utfordringer for Drammen som næringslivsby. Den utflyttede drammenseren er stolt over byens utvikling, og mener Drammen har mange forutsetninger for å lykkes med å bli en av spydspissene i morgendagens næringsliv.

– Drammensregionen er en av de mest innovative regioner i Norge hvis man ser på etablering og nyskapning. Man har vært flinke til å tiltrekke seg god kompetanse, sier Kreutzer.

Idar Kreutzer er medlem av Drammen Works/Næringsvekst 2020s advisory board.

Denne saken er tidligere publisert i Verdier.

>> Les hele intervjuet i Verdier her.