– Drammen har alt som skal til for å lykkes innen Fin-Tech

Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer

Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, var klar i sitt budskap da han talte til en fullsatt sal under konferansen Finansielle utsikter 2019 i Drammen onsdag 30. januar. – Drammen har både arenaene, kunnskapen og drivkreftene som trengs for å kunne bli en viktig Fin-Tech Hub.

I samarbeid med Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, Skue Sparebank, SpareBank 1, Sparebanken Øst og Næringsvekst 2020 arrangerte Næringsforeningen i Drammensregionen konferansen Finansielle utsikter 2019. Dette er andre året konferansen arrangeres. Her ble det blant annet presentert prognoser og forventninger til den finansielle utviklingen for det nye året, både hjemme og ute, samt at Drammen ble beskrevet som en by med store muligheter for økt næringsvekst.

En by for utvikling av finansteknologi

En av talerne var leder av Finans Norge, Idar Kreutzer. Han er medlem i Advisory Board i Næringsvekst 2020, og han har engasjert seg sterkt i byens næringsvekstprosjekt for å lokke flere kloke hoder til byen. Han mener Drammen har alt som skal til for å danne et kompetansemiljø innen finansteknologi. Han trakk frem Bergen som et eksempel på en by som allerede har skapt et miljø innen finansiell teknologi.

– På 1 ½ år har Bergen lykkes med å skape et dynamisk miljø innen finansteknologi. De har nå et helt økosystem med kunnskap, ideer og aktører. Det er ingen grunn til at ikke Drammen skal klare det samme, men det krever vilje, lyst og mot, sa han fra scenen.

Han fortalte at Norge er i verdenstoppen på digitalisering, og at det i aksen mellom Asker, Drammen og Kongsberg er mange mennesker med høy kompetanse innen bank, finans og teknologi. Dersom disse bransjene samler seg og begynner å jobbe sammen, kan man dra nytte av hverandres kunnskap og oppnå svært gode resultater. Han trakk også frem Universitetsmiljøet og gründermiljøet som viktige faktorer for at Drammen kan bli en viktig by for utvikling av Fin-Tech.

– I dag kan man sitte hvor som helst i verden å utvikle nytt softwear og teknologiske nyvinninger – så hvorfor ikke i Drammen? Man trenger heller ikke være en del av en stor virksomhet for å kunne komme opp med nye løsninger, sa han.

Fin-Tech (finansteknologi) er et paraplybegrep på innovative teknologier som skal forbedre eller erstatte dagens produkt og tjenestetilbud innen bank- og finansnæringen.