– Drammen er en naturlig møteplass

I Drammen Works har vi etablert et advisory board. Her vi har fått med oss nasjonale ressurspersoner som har sitt virke utenfor Drammen, og som kan by på gode innspill, inspirasjon og ideer. Vi har utfordret dem til å beskrive styrker og utfordringer for Drammen som næringslivsby.


Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge

1. Hva mener du er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv?

– Drammen er et knutepunkt, og en naturlig møteplass for ulike aktører i en av Norges mest dynamiske regioner. Det at byen er et godt sted å bo, og fremstår som næringsvennlig, forsterker dette bildet.

2. Hva mener du må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– For et omstillingsdyktig og offensivt næringsliv vil tilgang på kompetanse, hensiktsmessige lokaler og effektiv infrastruktur være nøkkelfaktorer. For arbeidstaker vil bostedskvaliteter som gode skoler, trygge nærmiljøer, variert kulturtilbud og god samferdsel være avgjørende. Drammen har nok et potensiale til å bli bedre, særlig når det gjelder samferdsel og infrastruktur.

3. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Jeg er stolt av Drammen, og imponert over hva man har fått til de senere årene. Nå er det viktig å fortsette den positive utviklingen, håndtere vekstsmerter, og gjøre nødvendige investeringer for ytterligere å ruste Drammen for fremtiden.


Følgende er medlemmer av Advisory Board:
Ingebrigt Steen-Jensen (forfatter og rådgiver)
Torger Reve (professor i strategi og industriell konkurranseevne, BI)
Knut Vareide (sosialøkonom og forsker, Telemarksforskning)
Nils Apeland (kommunikasjonsrådgiver og forfatter)
Fahad Awaleh (førsteamanuensis innovasjon og nettverkssamarbeid, NSH)
Ansgar Gabrielsen (AGC Consult)
Ståle Økland (trendekspert, forfatter)
Sissel Engblom (urbanist og leder i LINK Arkitektur)
Idar Kreutzer (administrerende direktør i Finans Norge)