Digitalisert fremtid for alle

20.­–21. november ble det holdt fagkonferanse på Eikholt i Drammen om hvordan IKT kan bidra til at personer med døvblindhet får et aktivt og sosialt liv. Eikholt er med på å løfte Drammensområdet innen helse og helseteknologi.

Nasjonalt ressurssenter i Drammen

På Konnerud, i selveste Helen Kellers vei, ligger senteret som siden 1980 har kunnet tilby kompetanse og tjenester til mennesker med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. De holder flere seminarer og kurs gjennom året. I tillegg gir Eikholt brukerne utredning av syn og hørsel, med rehabilitering. Kompetansesenteret er en sosial møteplass for mennesker som ønsker å treffe andre i samme eller liknende situasjon.

Brukererfaringer og spennende teknologiske fremskritt

Under konferansen fikk både brukere og eksperter komme til orde. Molly Watt fra England har Usher Syndrom, som er en genetisk sykdom som medfører hørseltap og gradvis blindhet i voksen alder. Hun kunne fortelle om en utfordrende barndom og ungdomstid og hvordan digitale hjelpemidler har vært helt avgjørende for at hun skal få delta i samfunnet.

Som selverklært Apple-supporter mente hun at selskapet var tidlig ute med å tilrettelegge for gode brukeropplevelser. Med funksjoner som VoiceOver, zoom, lupe, tekststørrelse, bevegelse, Siri og Dark Mode ligger det svært mange muligheter i et Apple-produkt for brukere med sansetap.

Hun trakk også frem at utfordringene ikke bare ligger hos mennesker med nedsatt funksjonsevne, men at det er en grunnleggende fordel for majoriteten at universell utfordring tas i betraktning i alle ledd – også når det gjelder digitalisering.

– Har du blå øyne? 20 % av verdens befolkning har blå øyne. Like mange opplever funksjonshemming i løpet av livet.

Molly Watt holder presentasjon på Eikholt under konferanse

Bildet: Molly Watt fra Molly Watt Talks snakket om å inkludere alle i fremtidens teknologi i sin presentasjon.

Anita Schjøll Brede, CEO hos Iris.AI, står på den andre siden som produktutvikler og teknologiekspert. Hun tar saken i egne hender og oppretter teknologien hun mener verden trenger.

– Noen ganger må vi fikse det selv, uttalte hun om at store selskaper ikke alltid setter fokus på mindre samfunnsgrupper, som eksempelvis mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Allerede finnes det mange spennende produkter på markedet som bioniske armer, haptiske tekstiler, VR, AR-briller og selvprogrammerte knapper som kan utføre de oppgavene du ønsker at de skal gjøre.

Satser på helseteknologi

I stortingsmeldingen Digital agenda for Norge — IKT, som ble lagt frem i 2016, ble det understreket at hovedprioriteringen i regjeringens IKT-politikk er at brukeren er i sentrum. Dette innebærer blant annet at alle skal ha mulighet til å delta, og at det skal skape verdier for alle. Eikholt er et lavterskeltilbud til hele Norges befolkning. Tanja Teigum er IKT-rådgiver på Eikholt og er svært engasjert i hvordan digitalisering kan være med på å hjelpe.

– Vi holder introduksjonskurs og kartlegger hvordan vi kan tilpasse et individuelt opplegg for de som ønsker det. Da er det et helt team som lager en nøye tilpasset plan for videre opplæring og kursing.

Ekstra spennende er det når de får teste nye teknologiske produkter og koble det sammen med daglige gjøremål brukere ønsker å gjennomføre, for eksempel haptisk kurs i klatreveggen eller sykkelritt med ledsager ved hjelp av taleoverføring.

Nye Drammen med på laget

Else Kristin Tobiassen jobber i Drammen Kommune og vil fra nyåret være en del av satsningsgruppa for utvikling og digitalisering i kommunen. Hun er ansatt som digital agent med hovedansvar for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tobiassen og resten av enheten er svært opptatt av å fjerne sektorinndelingen  i den nye kommunen.

– Det handler om å ha brukeren i sentrum.

Else Kristin Tobiassen foran en vegg med visuelt fremstilt tegnspråk

Bildet: Else Kristin Tobiassen er digital agent i Nye Drammen kommune, med ansvar for mennesker med nedsatt funksjonsevne.