Digitalisering: «To be, or not to be»

Årets næringslivsdag gikk av med brask og bram på Papirhuset i Drammen 10. oktober med frokostmøte og paneldebatt, etterfulgt av workshop, B2B-messe og inspirerende foredrag på Union Scene.

Tema for næringslivsdagene 2019 var næringsutvikling og teknologi. I Drammen var dagens hovedforedragsholder industridesigneren Bård Eker, som blant annet har medvirket i designselskapet Eker Design, båtprodusenten Hydrolift og sportsbilprodusenten Koenigsegg. Han startet dagen med frokostseminar og paneldebatt på Papirbredden.

Smart city-tenkning om det nye sykehusområdet

Eker snakket om hvordan by- og næringsutvikling kan sees i et digitaliseringsperspektiv.

– De som ikke henger med nå, vil ikke klare å levere til de forventningene og kostnadene vi forbrukere og innbyggere venter oss i fremtiden.

Fotografi av Bård Eker under foredrag
20 % teknologi, 80 % mennesker: Det menneskelige aspektet blir ikke mindre viktig av bedre teknologi, mener Bård Eker.

Eker understreket at de beste forutsetningene for å lage en smartby får man ved å lage den helt fra bunnen av.

– Det nye sykehusområdet er kanskje det nærmeste man kommer en smart city-tenking. Her har man mulighet til å bygge et nytt område fra «scratch».

Etter foredraget ble det holdt panelsamtale, hvor Eker sammen med eiendomsutvikler Morten Hotvedt og seriegründer og Drammens-politiker Anders Wengen drøftet hva som skal til for at Drammen i større grad kan benytte seg av det uutnyttede digitaliseringspotensialet byen har.

– Vi må tenke: Ja, dette skal vi prøve, sa Morten Hotvedt om fremtidens digitalisering i Drammen under panelsamtalen.

Foto av Morten Hotvedt, Anders Wengen og Bård Eker diskuterer under panelsamtale
I panelsamtale: – Vi har et kjempeuutnyttet potensiale i Drammen, sa Anders Wengen (i midten). Morten Hotvedt til venstre og Bård Eker til høyre.

Prisutdeling og B2B-messse

I tillegg til heldagsarrangementet med foredragsholdere og workshop, var B2B-messen et attraktivt tilbud for næringslivet i hele Drammensregionen. I år var det mer enn 50 stands hvor kunnskap og kundeskapende holdninger stod i sentrum.

Bilde ovenifra under B2B-messen i Drammen 2019
Næringslivet samlet: Bedrifter og næringsliv fra hele regionen var til stede under messen i Drammen.
Bilde av Anne Brekke med VR-briller under messen
VR-briller er fremtiden: På standplassen til Læringsverkstedet viste Anne Brekke frem VR-utstyret som i dag benyttes i kompetanse- og læringssammenheng.
Bilde av stakemaskin
Staking på høyt nivå: Stig Halvorsen fra Læringsverkstedet testet ut stakemaskinen på standen til SpareBank1 BV, med banksjef for bedriftsmarked Lise Maren Tynes i bakgrunnen.

Under Næringslivsdagen i Drammen skulle også prisen for årets «Rauseste sjef – UNG» deles ut. Prisen deles ut av Næringsforeningen i Drammensregionen og NAV-kontorene i Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre og Øvre Eiker. De har i to måneder samarbeidet om å finne den rauseste sjefen i regionen, som i tillegg gir unge mennesker en mulighet. Over 2.000 har stemt på finalistene, og til slutt kåret juryen en vinner.

– Uansett hva en har i bagasjen, skal man tas med i varmen, sa prisvinneren Aina Margrete Sæbøe Olsen som er daglig leder på Kiwi Gullaug.

Bilde av prisvinnerne av prisen "årets rauseste sjef"
Tre rause sjefer: Vinneren av prisen «Årets rauseste sjef» Aina Margrete Sæbøe Olsen (t.v). Ingebjørg Gustavsen i Øvre Eiker kommune og Anders Bråten fra Meny Brakerøya var også toppfinalister til prisen.

Fremtidens teknologi

Katrine Gilleece, Siril Jacobsen og Egil André Øvereng Jacobsen fra henholdsvis Svensson Nøkleby, Canon Norge og Glitre Energi snakket om digitalisering i næringslivet, og hva disse tre bedriftene tenker om fremtidens digitale utfordringer og muligheter.

Bilde av Egil Jacobsen under foredrag
Miljø påvirker nye ideer, omstilling i organisasjonen og teknologiutvikling: Egil André Jacobsen er CDO i Glitre Energi.

Nytt i 2019

I år ble Næringslivsdagene arrangert over hele regionen. Også Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier og Svelvik hadde egne arrangementer og en egen dag i det som nå er blitt til Næringslivsdagene 2019. Alle fem kommunene var derfor representert, i tillegg til at hele regionens næringsliv deltok i B2B-messen på Union Scene.