Det gjærer i Drammen

Året er 2005. 4 kompiser med mer interesse enn kunnskap begynner å brygge øl i en nedlagt tekstilfabrikk i Drammen. Produksjonsutstyret er kjøpt brukt i England, og første hele driftsår havner produksjonen på forsiktige 40.000 liter.

Derfra tok det mindre enn 10 år å vokse ut av to lokaler og bli et av landets mest suksessrike mikrobryggerier. Skjønt mikro – med rundt en halv million liter i året fordelt på nærmere 30 øltyper, har bryggerne definitivt tatt steget opp fra det mikroskopiske.

Haandbryggeriet er ett av mange eksempler på at det gjærer i Drammen. Nytt næringsliv og nye arbeidsplasser vokser frem, og flere mennesker enn noensinne ønsker å flytte til Drammen.

Tilbake