– Det er sjeldent man får en slik mulighet

I juni samlet Næringsforeningen i Drammensregionen sammen ulike rådgiverteam for å bistå bedrifter i drammensregionen i en krevende tid. Tilbudet var fire timer gratis bedriftsrådgivning innen juss, økonomi, kommunikasjon og etablering. – Dette var en mulighet vi måtte gripe, sier daglig leder i Eiker Vekst, David Correia Hemmingsen.

Tekst og foto: Amanda Chapman-Stavn (TIBE Drammen)

Eiker Vekst er en sosialentreprenør, som i all hovedsak jobber med to ting – skape arbeidsplasser for personer med nedsatt evne, og å hjelpe folk tilbake i arbeidslivet. Bedriften har omlag 158 ansatte, fordelt på ordinært ansatte, varig tilrettelagt arbeid og arbeidsforberedende trening.

Snu utfordringen til en mulighet

Som en stor andel av bedriftene i Drammensregionen, ble også Eiker Vekst påvirket av Covid-19-pandemien, som har preget vår hverdag store deler av 2020.

– Det aller første som skjedde var at alle som er hos oss på VTA (varig tilrettelagt arbeid) måtte holde seg hjemme fra jobb. Dette etter pålegg fra oppdragsgiver, som i dette tilfellet er NAV, da mange også er i risikogruppen. Vi har, som mange andre, fått store økonomiske konsekvenser, spesielt med tanke på redusert produksjon, sier Hemmingsen, og fortsetter:

– Heldigvis er det ikke bare negativt. Vi må tenke at det skaper muligheter for oss over tid. Det har blitt mer fokus på det nære og kortreiste, og det gir oss en fordel på sikt. Vi skal bli flinkere til å synliggjøre hvem vi er, og hva vi gjør. Vi står midt i en utfordring som tvinger fram endringer, særlig det digitale, men dette må vi snu til vår fordel.

Bistand til uttak av kommunikasjon

Eiker Vekst er en av en rekke bedrifter som tok kontakt med rådgiverteamene under kampanjen «Sammen. Endrer vi hverdagen.» i regi av Drammen Works og Næringsforeningen i Drammensregionen.

– Vi tok kontakt med rådgiverteamet så fort vi ble oppmerksomme på kampanjen. Det er mange myter om hvem vi er som bedrift, og disse mytene ønsket vi hjelp til å avlive. Et av våre mål er å svare mot FNs bærekraftsmål – anstendig arbeid til alle, og i den forbindelse ønsket vi bistand til å få ut riktig kommunikasjon på en kreativ måte. For oss er det viktig å få frem at du kan gjøre en forskjell ved å bruke oss som leverandør, samtidig som du skal velge oss fordi vi leverer god kvalitet, forteller Hemmingsen.

– Benytt dere av tilbudet

Hemmingsen har en klar oppfordring til andre bedrifter.

– Det er sjeldent man får en slik mulighet, så benytt dere av tilbudet og grip den mens du kan. I tillegg anbefaler jeg å ha en klar formening om hva du ønsker hjelp til. Enten det er et budskap dere ønsker å få frem, et marked dere vil ta en del av – vær konkrete, så får dere maks ut av tilbudet, sier han og legger til:

– Bistanden vi mottok har blant annet ført til at vi har fått et slagord vi skal bruke på alle våre varer og tjenester for å skape en gjenkjennelseseffekt. Teamet vi har jobbet med virket oppriktig interessert og imøtekommende. Jeg følte de var veldig i prosessen, noe som ga oss tillitt til at de kan det de driver med. Vi sitter igjen med følelsen av å ha fått et ferdig produkt, noe vi kan bruke, og som er relevant for oss.

Samarbeid på tvers av bedriftene

I kjølvannet av kampanjen og bistanden Eiker Vekst har mottatt, ble iveren for å få til noe sammen med alle vekstbedriftene i Drammensregionen stor.

– Vi som bransje har en felles utfordring, både når det kommer til synlighet, men også myter og stigma. Det er ingen grunn til at vi skal være beskjedne, vi må vise og fortelle hvem vi er. Derfor samarbeider alle vekstbedriftene i Drammensregionen nå om et felles prosjekt. Til syvende og sist handler det om å skape at samfunn som er mer inkluderende, sier Hemmingsen og avslutter:

– Vi må tørre å vise frem oss selv, og menneskene bak bedriftene.


Reklame og kommunikasjon

Rådgiverteamet hjelper deg med spørsmål relatert til både intern og ekstern kommunikasjon. Hvordan og hvorfor skal du bygge merkevarestrategi og digital synlighet i en krevende tid? Vi tilbyr også bistand til innholdsproduksjon (tekst og video), samt streamingtjenester og digitale salgsløsninger.

Rådgiverteamet består av bedriftene: NYG Reklame, TIBE Drammen, Godt Sagt og Saturn kommunikasjon.

Det er TIBE Drammen som har bistått Eiker Vekst.


INFORMASJON OM RÅDGIVNING HER

Trenger du gode råd i en krevende tid? Ta kontakt med Næringsvekst 2020 sin rådgivergruppe og få inntil fire timer gratis konsultasjon.

SAMMEN.
ENDRER VI HVERDAGEN.