Deler ut gründerpris – ber om forslag på kandidater

Bilde av personer som jobber i åpent kontorlandskap og diskuterer ideer

Drammen Rotaryklubb ønsker å hedre de innovative og nyskapende i regionens næringsliv ved å dele ut pris. Prisen er på 30.000 kroner, har fått navnet «Grønn Gründer» og er forankret i FNs bærekraftmål. Rotaryklubben ber nå om å bli kontaktet dersom du kjenner en gründer som bør få velfortjent oppmerksomhet.

– Prisen skal bidra til at regionens næringsliv utvikler seg i grønn og bærekraftig retning, og vi vil gjerne oppmuntre næringslivet til å skape bærekraftige arbeidsplasser, stimulere til å delta i det grønne skiftet og ta FNs bærekraftmål «hjem», sier Erik Dalheim som er leder av juryen og medlem av Drammen Rotaryklubb.

Kandidater

Nå leter juryen etter priskandidater. – Vi ser spesielt etter gründere som er kommet forbi stadiet «en god idé» eller «en artig sak», gjerne en som allerede har evnet å ta ut noe av det strategiske og forretningsmessige potensialet. Tjenesten eller produktet må gjerne være kommet så langt at det er blitt kommersielt interessant og har skapt nye arbeidsplasser.

– Videre ser vi for oss at vinneren er regionalt forankret, og at vedkommende gjerne må ha globale ambisjoner, uttaler juryleder Dalheim.

Kriteriene Drammen Rotaryklubb har i samarbeid med juryen konkludert med at FNs bærekraftmål skal være sentrale når kandidatene til prisen skal vurderes. Produktet, tjenesten eller virksomheten må derfor kunne knyttes til minimum ett av bærekraftmålene og gjerne kobles til lokale forhold. Det er spesielt bærekraftmål 7 (sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til), 9 (bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering), eller 12 (sikre bærekraftig forbruk og produksjon) som vil være utgangspunktet for vurdering av kandidatene.

Skape stolthet

– Både private bedrifter og offentlige eide bedrifter kan være med i konkurransen om prisen, fortsetter Dalheim. Samarbeid Drammen Rotaryklubb har innledet et nært samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen, noe som innebærer at kandidatene bør operere innenfor Næringsforeningens arbeidsområde som er Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Svelvik og Lier.

Universitetet i Sørøst-Norge deltar også i samarbeidet om gründerprisen, og første års studenter på økonomi og ledelse inviteres til å være aktive. Målet Målet med gründerprisen er å speile næringslivet i vår region, bygge videre på mangfoldet og oppmuntre til samarbeid og utvikling av nye ideer.

– Vi ønsker også at prisen skal bidra til å bygge vinnerens og regionens omdømme, skape stolthet, inspirere og motivere andre, sier Erik Dalheim. For Drammen Rotaryklubb, som står bak prisen, er det et mål å skape oppmerksomhet om Rotary som yrkesbasert organisasjon – spesielt hos de unge yrkesaktive.

Erik Dalheim, leder av juryen og medlem av Drammen Rotaryklubb.
Erik Dalheim, leder av juryen og medlem av Drammen Rotaryklubb.

Prisvinneren og juryen

Når jurylederen oppfordres til å beskrive en mulig vinner av grønn gründerprisen, sier han: – En konkret og bærekraftig tjeneste eller produkt der kommersialiseringen er i gang og resultater vises, f.eks. i form av arbeidsplasser. En enkeltbedrift eller et knippe av enkeltstående bedrifter som samarbeider om produktet og jobben, som har utviklet et helt nytt produkt eller et produkt basert på annen bruk eller gjenbruk – og som har ført til atferdsendring.

Juryen I tillegg til leder Erik Dalheim, er gründer og investor Terje Stykket og Rotarymedlemmene Arild Lauritzen, Kari Lien og Stig Pedersen med i juryen. Prosjektleder Tone Sørensen sitter i juryen som representant for Næringsforeningen i Drammensregionen. Arbeidslivskoordinator Trond Ingar Østgaard representerer Universitet i Sørøst-Norge i juryen for gründerprisen som i sin helhet er finansiert av medlemmene i Drammen Rotaryklubb.

Det er styret i Drammen Rotaryklubb som beslutter hvem som skal få prisen og de oppfordrer nå alle til å sende inn forslag på kandidater. Forslagene sendes til drammen@rotary.no. Det skal inneholde navnet på den som foreslås og gjerne en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende bør bli prisvinner. Frist for å sende inn forslag er 26.9.19. Har du spørsmål om prisen, ta kontakt med juryleder Erik Dalheim på telefon 975 05 144 eller e-post erik@dalheims.no.

Les mer på Drammen 24

Denne saken er tidligere publisert på Drammen 24. Lese denne og flere saker fra Drammen 24 her.