COWI – alltid på jakt etter kompetanse

Næringsvekst 2020 og Drammen Works har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen – kort sagt være en katalysator for innovasjon og vekst. I denne intervjuserien presenterer vi hovedpartnerne bak Drammen Works.


COWI – Geir Hagehaugen, regionsjef Østlandet

1. Hvorfor er dere samarbeidspartner i Næringsvekst 2020?

– Av to grunner: For å tiltrekke nødvendig arbeidskraft til Drammen, og selvfølgelig for å vise at vi er et selskap som bidrar i samfunnsutviklingen. Vi etablerte kontor i Drammen for ni år siden og har vokst organisk til 45 ansatte i dag. Med økende behov for medarbeidere innen flere fag, er tiltak som Drammen Works med på å sikre tilgangen til kompetente kandidater.

2. Hva er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv? 

– Byen har historie, er et sentralt knutepunkt på Østlandet og står foran store investeringer som vil gjøre byen enda mer attraktiv.

3. Hva må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– Vi er avhengige av at besluttende organer og innbyggerne i Drammen ser noe av det samme fremtidsbildet. Nå viser «temperaturmåleren» at det er vel mange nei-fraksjoner som dominerer med sine meningsytringer. Denne påfallende uenigheten om hva som er til byens beste må dreies i en mer omforent retning. Da vil potensielle arbeidstakere og selskaper som ønsker å etablere seg se den ekte kjærligheten for elvebyen som ligger i bunn hos alle. Slik vil samfunnsaktørene skape seg et handlingsrom til å fremstå som enda mer fremtidsrettede og handlekraftige.

4. Mange sier at Drammen er «den tilgjengelige byen». Hva tenker dere om Drammens tilgjengelighet?

– Et av Norges viktigste knutepunkt, både innen vei og jernbane. To flyplasser innen en time, og 30 minutter unna hovedstaden. En stor mengde godkjente planer for vekst innen bolig og arbeidsliv. Det sier vel sitt.

5. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Jeg har en forretningsmessig tilknytning til Drammen siden midten av 90-tallet, og ser i dag en by som står godt rustet til videre utvikling. Drammen er absolutt en by, i motsetning til en del andre lokasjoner som konkurrerer om den forventede veksten i randsonen av Oslo.


COWI
Telefon: +47 02694
Adresse: Nedre Strandgate 3, 3015 Drammen
Epost: firmapost@cowi.no
Nettside: www.cowi.com
Kjerneområder: Bærekraftig samfunnsplanlegger og rådgivende ingeniører.
Ansatte: 6600 herav 1100 i Norge