Steinar Evensen startet kompetansebedriften Conexus ut i fra ønsket om en givende jobbhverdag som ikke innebar at tre av døgnets timer ble brukt på pendling. Og så hadde han en stor tanke om hvordan teknologi kunne tas i bruk på helt nye områder.

– Man starter vel ikke en ny bedrift i hjembyen bare fordi man ønsker å se barna sine mer enn en halvtime før de legger seg hver dag, smiler Steinar Evensen, gründer og daglig leder i Conexus, kompetansebedriften som på mange måter har revolusjonert norsk skoleverk. – Etter et interessant tiår med utvikling av forretningsmuligheter i et par av Oslos IKT-selskaper på 90-tallet, så jeg et område med enormt potensial, nemlig skolen, fortsetter han.

Læringsteknologi for bedre forståelse og læring
– Vi identifiserte behov og muligheter i læringsuniverset, og kunne etter hvert starte utvikling av nettbaserte produkter og løsninger. I dag er Conexus verdensledende på læringssystemer. Våre digitale læringsprodukter gir skolene, og den enkelte pedagog, muligheter til å skape en bedre læringsdialog med elevene – i stedet for kun å måle og rangere dem. Sagt med færre ord; vi hjelper læreren til å hjelpe eleven.

I dag bruker over 3500 skoler og 300 kommuner i Norge Conexus’ løsninger for læringsanalyse, kartlegging og samhandling. Blant annet brukes mobiltelefonen som en mobil læringsplattform der lærer og elev raskt og enkelt kan dele læringsinnhold. Vi er stolte over å kunne bidra til at norske skolebarn får en bedre og mer individuelt tilpasset skolegang, samtidig som lærerne får verktøy og innsikt for selv å kunne lære underveis. Det er verdifullt, både for den enkelte og for samfunnet som et hele.

Norge er som kjent et lite land, og for en teknologibedrift er kapital- og investeringsbehovet større enn det norske markedet alene kan forsvare. Det er helt nødvendig å tenke internasjonalt. I dag brukes Conexus’ løsninger også på skoler i Singapore, India, Malaysia og Saudi-Arabia. Vi har faktisk over 1 million brukere globalt, forteller Evensen.

Ny teknologi – livslang læring
– Det foregår en rasende teknologisk utvikling som er i ferd med å endre hverdagen vår i langt større grad enn mange er klar over. Om ti år er 50 % av de jobbene vi har i dag borte – takket være nye teknologiske løsninger. Selvkjørende biler vil for eksempel gjøre sjåføren overflødig. Vi står overfor store utfordringer og enorme muligheter, både for individet og for samfunnet.

«Kompetansesamfunnets» tid er allerede over, påstår Evensen. – Vi er nå i «læringssamfunnets» tidsalder, og det betyr livslang læring for å tilpasse oss mulighetene den teknologidrevne utviklingen gir.
«Edtech» (educational technology) er allerede et veletablert teoretisk begrep på konseptet livslang læring og teorien har for lengt blitt praksis – over hele kloden.

«The only constant is change» kan man godt si. Endringene skjer på alle tenkelige områder og medfører krav til ny kompetanse, enten vi koker kaffe, designer kaffekokere eller dyrker kaffebønner. Teknologien er global, markedene er globale og «folk er folk» nesten uansett hvor de lever.

Her hjemme i Drammen har vi gode forutsetninger for å bli en kunnskapsby innen livslang læring. På Grønland og Papirbredden finnes flere ledende teknologiselskaper, og både NAV og Høgskolen bidrar til samvirke mellom private og offentlige bedrifter. Conexus’ løsninger brukes for eksempel til å kartlegge interesser og potensial blant NAVs brukere, slik at deres ressurser bedre kan adresseres og yrkesrettes.

Tilgjengelige Drammen
– Som bedriftseier er jeg selvsagt opptatt av å finne tilgjengelig og kompetent arbeidskraft, sier Evensen. – Men det var faktisk en av de tingene som bekymret meg minst da vi startet Conexus i 2001. For jeg visste allerede da at det var mange med relevant kompetanse som pendlet, og som kunne tenke seg en spennende jobb i Drammen.

De «lyse hodene» setter krav til faglige utfordringer og utviklingsmuligheter, men vi kunne tilby dem en innovativ bedrift med vilje og ambisjoner – og har blitt belønnet med flinke folk som ønsker å bli hos oss. Stabil arbeidskraft er en viktig suksessfaktor for en kompetansebedrift som Conexus, og vi opplever at vi er langt mindre utsatt for «gjennomtrekk» enn Oslo-bedriftene, der jobbtilbudet er større og kampen om kompetansen hardere.

Så det er lett å forstå at nye bedrifter ser Drammens muligheter og ønsker å etablere seg her. En av grunnene kan være at Drammen satser tungt på utvikling av næringsbygg. «Up and coming»-kompetansebedrifter vil ha lokaler som reflekterer bedriftens egne kvaliteter og ambisjoner, og det finner de nå i Drammen. Kommunen har dessuten vært opptatt av å legge til rette for et bredt og variert næringsliv, og investeringsviljen, både i det offentlige og private, er stor.

Det betyr også mye at infrastrukturen er god, boligprisene er 40 % lavere enn i Oslo og ikke minst, det bygges nye boliger over en lav sko om dagen. Drammen er dessuten en tilgjengelig by. Det er kort vei til «alt» fra natur og friluftsliv, til byliv og kulturtilbud. Mange år med byutvikling og omdømmebygging har i det hele tatt gjort Drammen til et attraktivt sted for enhver bedriftsleder som ser sine medarbeidere som 24-timers mennesker. Det er jo egentlig ganske åpenbart at folk som bor og lever godt privat har lettere for å bli gode på jobben også, avslutter Steinar Evensen.

Fakta
Conexus er et av Norges største selskaper innen systemutvikling for oppfølging av HR (Human Resources), og er totalleverandør av produkter innen kvalitetssystemer, kompetanseforvaltning og brukerundersøkelser både til privat og offentlig sektor. Totalt 55 medarbeidere i Drammen og 40 ansatte i Vietnam skapte i 2016 en omsetning på ca. 150 millioner NOK.
Adm. dir. Steinar Evensen er tilgjengelig på mail sev@conexus.no

Vi valgte

Drammen

Nå viser Drammen seg frem fra næringslivets ståsted. Et perspektiv som bidrar til å synliggjøre byens kvaliteter og næringslivets mange muligheter.

Les mer om kampanjen

 

Lindum AS:

For 20 år siden valgte Drammen kommune Pål Smits til å starte det som skulle bli en fremtidsrettet kompetansebedrift innen gjenbruk og gjenvinning.

Les mer

 

 

Piql AS:

Den revolusjonerende teknologien fra Piql gjør det mulig å bevare nedtegnede uerstattelige skatter, for alle verdens land, i all overskuelig fremtid.

Les mer

 

 

Svensson Nøkleby:

En nyutdannet jurist har måttet lære seg å sette krav, både til seg selv og til andre. Svensson Nøkleby møter forventningene til Monica Tennebø og Endre Bakke Arntzen.

Les mer

 

FØLG UTVIKLINGEN I DRAMMEN

Mange bedrifter har allerede tatt valget om Drammen. Er du nysgjerrig på næringslivet og mulighetene i byen vår? Vi holder deg løpende orientert.