Category Archives: Helse

Næringsvekst 2020 mot 2019

Drammen Works satsningsområder

Næringsvekst 2020s partnere og Drammen kommune har sammen skapt et godt fundament for innovasjon og vekst i Drammensregionen. Nå, ved inngangen til 2019, kan vi glede oss over at Næringsvekst 2020 har over 50 samarbeidspartnere. Oppslutningen viser at næringslivet i Drammen er opptatt av å legge til rette for vekst og innovasjon. Engasjementet i byen […]

– En spennende tid i vente

De siste to årene har Drammen Works og Næringsvekst 2020, med aktive samarbeidspartnere og Drammen kommune, skapt et godt fundament for innovasjon og vekst. 2019 blir et nytt år med fokus på felles videre løft for å utvikle næringsomdømmet, øke attraktiviteten og skape grobunn for enda flere arbeidsplasser i regionen. – Målet for 2019 er […]

Jakter på de gode arbeidsplassene

Bilde av ordføreren i Drammen utendørs med gress i bakgrunnen

Drammen har store ambisjoner for videre byutvikling. Vi har lyktes med mye og byen er attraktiv, men videre vekst vil være avhengig av at vi kan tilby de gode jobbene til folk som ønsker å flytte hit. Det vi ennå ikke har fått til i Drammen er at virkelig store virksomheter velger å flytte til […]

Må være kunnskapsdrevet

Dame som holder presentasjon. Foto

– Vi må ha kunnskapsdrevet innovasjon i helsenæringen for å sikre fremtiden. Det sier strategirådgiverne i konsulentselskapet Nofas AS i Drammen, et selskap som har spesialisert seg på strategirådgivning og finansiering av FoU- og innovasjonsprosjekter. Nofas besitter landets største kompetansemiljø innen strategisk rådgivning og bistand knyttet til finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter. Selskapet har kommet […]

– Drammen er byen min

Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen. Foto.

– Næringsforeningen skal ha en viktig rolle i forbindelse med de store reformene og prosjektene som nå er på gang i regionen vår. Det sier Rune Kjølstad (55) fra Røyken, fembarnsfaren som har tatt over jobben som ny daglig leder av Næringsforeningen i Drammensregionen. 25 personer var aktuelle for stillingen, derav ni var inne til […]

Helsepark til fem milliarder

INNVENDIG: Det legges opp til en bredt sammensatt helseklynge med forskningsbaserte aktiviteter, utdanningsinstituasjoner og helserelatert virksomhet. Illustrasjon: Grape Architects AS Til en pris på mellom tre og fem milliarder kroner skal Drammen Helsepark bli Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge. Det aktuelle området ligger vegg i vegg med sykehustomta på Brakerøya, rett ved Drammensfjorden. Den […]

1300 kvadratmeter kvinneklinikk i Drammen

Kvinneklinikk Drammen

Landets største private kvinneklinikk er nå i full drift i Drammen. – Vi valgte Drammen på grunn av tilgjengeligheten, sier daglig leder Nina Willumsen. Det var rett før jul at NIMO-klinikken åpnet dørene i Øvre Storgate 4-6 på Bragernes, og rett etter nyttår utvidet klinikken med ytterligere en etasje. Dermed disponerer klinikken hele 1300 kvadrameter […]

Følg Drammen Works på LinkedIn!

Ønsker du å komme ennå nærmere nyhetene fra næringslivet, arbeidsmulighetene og utviklingen i næringslivet i byen vår? Nærmere 1600 mennesker får allerede nyheter og historier om næringslivet i Drammen på Facebook. Nå fungerer Drammen Works på LinkedIn! Hold deg oppdatert på spennende satsingsområder i Drammen innen blant annet eiendom, helse, utdanning og gründernæringen. Drammen Works […]

De vil gjøre Drammen til helseteknologi-hovedstad

På Grønland i Drammen finner du bedriften som leverer produktet som gir helsearbeidere mer tid til omsorg. Caretech formidler en software som gir helsearbeidere og ansatte på institusjoner varslinger. Teknologien sørger for sensorer som følger brukerne. På den måten vil helsearbeidere kunne følge med og bli avlastet. Dette skal gi både brukere, helsearbeidere og pårørende en […]