Bedriftsledere i Oslo og Akershus i ny undersøkelse: Utvikling og vekst – det er Drammen, det

Bedriftsledere i Oslo og Akershus plasserer Drammen på topp blant Østlandets regioner når det er snakk om næringsetablering. Asker og Bærum og Romerike følger på neste plassene, viser en fersk undersøkelse.

Drammen er den regionen på Østlandet som sterkest forbindes med utvikling og næringsetablering, og bare Asker og Bærum oppfattes som mer attraktiv for næringsetablering enn Drammen, opplyser daglig leder i Markedsinfo, Rune Stenberg. Han er faglig ansvarlig for undersøkelsen som nå er utført for Næringsvekst 2020, et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og næringslivet i Drammensregionen.

Undersøkelsen måler hvordan næringslivet i Drammen oppfattes sammenlignet med andre regioner, kjennskap til aktuelle forhold i Drammens næringsliv og bedriftsledernes syn på Drammen.

Daglige ledere

Det er 300 daglige ledere i bedrifter i Oslo og Akershus som har svart.  Stenberg mener Drammen har all grunn til å være stolte av å innta førsteplassen i kategorien «positive assosiasjoner til næringsetablering».  Han opplyser at det er tilsvarende positive utslag i andre enden av skalaen. – Det er kun fire prosent som har negative assosiasjoner til Drammen, så også her scorer byen best av samtlige regioner, sier han.

Vurderer etablering

Når bedriftslederne blir spurt om hvor deres bedrift vil vurdere å etablere ny næring, svarer åtte prosent Drammen. Her ligger både Romerike, Asker og Bærum og Follo foran.

– Disse regionene er sterke konkurrenter til Drammen, understreker Stenberg, og viser samtidig til at Drammen inntar plassen klart foran regioner som Fredrikstad, Sandefjord, Tønsberg, Ringerike, Moss, Hamar, Grenland og Kongsberg.

Vekst og utvikling

«Utvikling» og «vekst» er de ordene som et stort antall bedriftsledere nevner når de blir bedt om å uttrykke sine assosiasjoner til Drammen.

– At Drammen knyttes så sterkt til utvikling, er meget positivt, og gir godt grunnlag for ytterligere næringsetablering, mener Rune Stenberg. Han opplyser at andre tydelige assosiasjoner til Drammen er import, biler, havn og ølbrygging.

Leder av Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad, er svært fornøyd med at bedriftsledere i Oslo og Akershus assosierer Drammen med vekst og utvikling. – Drammen satser sterkt på innovasjon og gründerskaper. 10.000 kvadratmeter gründerlokaler klargjøres nå med ett av Nordens mest suksessrike gründerhus, Mesh, som den største aktøren.

Flere arbeidsplasser

Nesten halvparten av de spurte vet at det skal bygges nytt sykehus i byen og at Drammen har vekst i antall arbeidsplasser.

At byen er – og oppfattes som – et knutepunkt, bekreftes også i undersøkelsen. Seks av ti er enige i påstanden om at Drammen fremstår som et knutepunkt, og to av tre spurte sier at de oppfatter Drammen som en komplett by.

– Når det gjelder kompetanse, scorer byen svakere. Fire av ti er enige i at Drammensregionen står for kompetanse. Her har universitetsbyen Drammen et potensial å ta ut, og næringslivet i Drammen bør sette mer inn på å fortelle omverdenen om all den kompetansen som byen har, sier Stenberg.

Godt fornøyd

Leder av næringsforeningen og styringsgruppa for Næringsvekst 2020, Rune Kjølstad, er godt fornøyd.

– At Drammensregionen oppfattes som mer attraktiv for næringsetablering enn de fleste andre regioner på Østlandet, et godt utgangspunkt for videre arbeid. Samtidig stemmer resultatene av denne undersøkelsen godt med Statistisk Sentralbyrås tall som viser det at det i Drammen i fjor ble skapt 714 nye arbeidsplasser, sier Kjølstad.

Han legger vekt på det gode samarbeidet mellom kommunen og næringslivet, og har god tro på at positive assosiasjoner til vekst og utvikling vil bidra til at flere bedriftsledere neste gang oppgir at de vurderer Drammen som aktuell for lokalisering ny virksomhet.

Assosiasjoner til Drammensregionen i forhold til næringsliv:

Vekst og utvikling: Daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad (t.v/h.) er godt fornøyd med resultatene av den ferske omdømmeundersøkelsen som Markedsinfos daglige leder Rune Stenberg presenterer.