KPMG satser friskt i Drammen

Næringslivet blomstrer i Drammen, og rådgivningsselskapet KPMG har nå etablert seg i byen. Foreløpig teller kontoret 4 medarbeidere, men daglig leder Kai Holhjem har planer som er langt større enn som så.

– Aller først Holhjem: er det ikke nok revisorer i Drammen allerede?

– Det er sikkert både mange og gode revisorer i Drammen, men vi kommer altså ikke hit som et rent revisjonsfirma. Vi skal bygge et kompetansehus med et bredt tjenestespekter her på Grønland. Her skal næringslivet i Drammen finne rådgivere, jurister og selvfølgelig – revisorer.

– Hvorfor akkurat Drammen? Og hvorfor akkurat nå?

– For det første fordi byen har et spennende næringsliv i en region som er i vekst. Det skjer utrolig mye i denne byen, næringslivet vokser og befolkningen øker. For det andre fordi det finnes mange flinke folk her. Og vi lever av flinke folk. I dag er det mange som pendler til Oslo med kompetansen sin. Det er bedre for både dem og byen om de jobber her hos oss. Dessuten har Drammen en strategisk god plassering mellom vårt tunge fagmiljø i Oslo og vårt Vestfold-kontor i Sandefjord.

– Dere er 4 stykker på kontoret. Hvor mye Drammenskompetanse er det plass til?

– Vi har ambisjoner med kontoret i Drammen og har sagt til oss selv at vi skal være 20 i 2020. Vi har til og med satt opp kontorplass til 20 allerede.

– Du synes ikke det kan høres litt vel optimistisk ut?

– Riktignok er jeg optimist av natur, men i business er jeg realist. Og dette mener jeg er et helt realistisk mål. KPMG er til fordi folk, altså næringslivet, allltid vil trenge gode råd. Vi har den kompetansen som kundene våre trenger, men ikke kan sitte på selv.

– Og da tenker du først og fremst på …?

– To områder peker seg ut: Det ene er at behovet for digitalisering ofte krever en fullstendig omlegging av en virksomhets regnskapsrutiner. Det er sånt som vi er ekstremt gode på. Det andre er det vi kaller compliance: alt det som har med skattelovgivning, regelverk og rapportering til myndighetene å gjøre. Dette området blir mer og mer komplisert og nærmest umulig å forholde seg til uten tung kompetanse og spesialinnsikt. Og det er her vi kommer inn med erfarne skattejurister, rådgivere og revisorer.

– Hva med konkurransesituasjonen? Dere er jo verken de første eller de eneste med slik kompetanse her i byen?

– Konkurransen i Drammen er tøff, den. Alle de store selskapene er på plass her. Men det betyr samtidig at næringslivet i Drammen allerede er vant til å bruke profesjonelle rådgivere, og de er vant til å betale for det. Og med den positive utviklingen alle kan se i Drammen, er jeg sikker på at det er god plass til oss også.

– Ingen sure reaksjoner mot ”nykommeren” altså?

– Snarere tvert imot. Vi opplever at vi har blitt svært godt mottatt av næringslivet i Drammen allerede, og kanskje spesielt hyggelig er den åpne mottakelsen fra Næringsforeningen i Drammensregionen.

– Da er det vel bare å si velkommen til Drammen. Og lykke til!

 

Foto: Shujah Malik