BDO: – Vi vil være en del av den positive utviklingen

Næringsvekst 2020 og Drammen Works har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen – kort sagt være en katalysator for innovasjon og vekst. I denne intervjuserien presenterer vi hovedpartnerne bak Drammen Works.


BDO – Ole Herman Nordby, regionleder

1. Hvorfor er dere samarbeidspartner i Næringsvekst 2020?

– Det er viktig for oss å være med der det skjer, knytte kontakter og være en del av den positive utviklingen i Drammensregionen.

2. Hva er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv? 

– Spennende næringsliv. Strategisk plassert i forhold til kommunikasjon. Drammen er en stor lokal by, samtidig som det er nærhet til Oslo og gode muligheter for aktiviteter etter jobb.

3. Hva må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– Det må legges til rette med gode næringsarealer, og det trengs smidighet og positivitet hos regulerende myndigheter. I tillegg bør det utvikles flotte boområder, byen bør koble seg nærmere sjøen.

4. Mange sier at Drammen er «den tilgjengelige byen». Hva tenker dere om Drammens tilgjengelighet?

– Jeg er enig i det. Men vi må få en bedre struktur på trafikk raskest mulig, og lage en helhetlig plan basert på nye trender i hvordan folk skal bevege seg i byen i fremtiden, enten det er med bil, sykkel, kollektivt eller som fotgjengere.

5. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Det er en flott og spennende by som fortsatt er i en meget god utvikling. Drammen har alle muligheter hvis ting gjøres riktig.


BDO AS
Telefon: +47 32882150
Adresse: Kniveveien 3, 3036 Drammen
Epost: olno@bdo.no
Nettside: https://www.bdo.no/nb-no/kontorer/drammen
Kjerneområder: Revisjon, rådgivning og regnskap.
Ansatte: 60 ved kontoret i Drammen.