Bærekraft i praksis

To personer som sitter i Drammens Teater. Foto

Hva betyr bærekraft for min lønnsomhet og bunnlinje? Det er tema for bærekraftkonferansen i Drammens Teater.

Det er første gang vi arrangerer en bærekraftkonferanse på dette nivået i vår region, påpeker prosjektleder Liv Gaarder- Larsen i Internasjonale Drammen. Konferansen arrangeres i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen.

Bunnlinja

– Mange forbinder bærekraft bare med klima og miljø, men bærekraft handler jo egentlig om så veldig mye mer. Det dreier seg også om sosial bærekraft og ikke minst om økonomisk bærekraft og lønnsomhet i den enkelte bedrift. Vi ønsker gjennom denne konferansen å synliggjøre hva bærekraft betyr for lønnsomheten og bunnlinjen for bedriftene, påpeker prosjektleder Adnan Afzal i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Konferansen, som arrangeres 22. mai i Drammens Teater, har samlet en rekke sentrale foredragsholdere. Blant andre vil administrerende direktør i Nordic Impact; Cilia Indahl, snakke om ”Bærekraft i praksis” mens leder for hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune, Hanne Lisa Matt (MDG), skal holde foredrag om bærekraft i et samfunnsperspektiv.

Utnytte ressursene

– Atea er et eksempel på et selskap som har fokus på bærekraft og faktisk også har greid å implementere det. Regiondirektør Tom Gjertsen vil fortelle hvordan de har lykkes med denne strategien, opplyser Afzal.

– Det handler også om å utnytte de ressursene man har, og eksempelvis om hvordan man skal tjene penger på integrering, påpeker Gaarder- Larsen som opplyser at Aiman Shaqura i prosjektet ”Give a job” vil orientere om hvordan de har arbeidet innen nettopp dette feltet. ”Give a Job” har som mål å være Norges største inkluderingsarena, og arrangementene bidrar til at Norges nye borgere blir koblet med sitt lokalsamfunn.

Bærekraftbyen i Norge?

Tidligere Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, nå konsulent i kommunikasjonsbyrået Try; Torgeir Micaelsen, vil ta for seg temaet; «Hvordan kan næringslivet og det offentlige sammen kommunisere Drammensregionen som det mest attraktive stedet for folk som vil jobbe med bærekraft og samfunnsutfordringer?»

Daglig leder i Insam, Lars Wang, vil fokusere på Drammensregionen og aksen Bærum- Kongsbergs forutsetninger for å ta en posisjon i næringsutvikling knyttet til bærekraft 2.0. Wang påpeker at vi er i en brytningstid, og Insam-sjefen er opptatt av hva dette egentlig betyr. Han vil ta for seg samarbeidsdrevet innovasjon og muligheter for å videreutvikle dagens klyngesatsninger.

Det blir også innslag om jordbruksbyen Agropolis og Brakars miljøsatsing. Og Drammen kommunes nye direktør for arbeid og inkludering, Manuela Ramin-Osmundsen, vil også bidra i likhet med bærekraftsjef i IKEA Anders Lennartsson; som skal orientere om IKEAs arbeid med bærekraft i alle ledd.

Tekst og foto: Drammen 24.

Denne saken er tidligere publisert på Drammen 24.

>> Les denne og flere saker fra Drammen 24 her.