2020 – året som ble helt annerledes

Drammen sett ovenifra på vinterstid

2020 skulle være innspurten for Næringsvekst 2020. Tiltak og kampanjer var klare og avslutningsarrangementet under planlegging. Så rammet Covid-19-pandemien. Planene for 2020 måtte legges på nytt.

Etter en kort tenkepause bestemte styringsgruppa å omfordele midlene under mottoet «nå er det vårt lokale næringsliv som trenger hjelp!». På rekordtid kjørte NV2020 i gang fire ulike kampanjer. Responsen kom umiddelbart, og viste for alle hva Drammen er kjent for – nemlig å løfte sammen!

Eget rådgiverteam

Teamet, som besto av jurister, økonomer, revisorer og rådgivere innen juss, økonomi, HR, innovasjon og kommunikasjon, bisto små og mellomstore bedrifter med rådgivning i en krevende tid.

De første timene med rådgiveren ble dekket i fellesskap av rådgiveren og Næringsvekst 2020.

Optimisme og kreativitet

Styringsgruppa ønsket også å stimulere næringslivet til optimisme og kreativitet.

En kampanje viste alle de gode eksemplene på at lokale bedrifter greide å snu krise til mulighet.

Gründerbyen gjennom alle tider

Gründerskap er ett av satsningsområdene i Næringsvekst 2020. En egen kampanje viste at Drammen har en lang og god tradisjon som gründerby, at gründerbyen fungerer også i krevende tider og at vi går spennende gründertider i møte i Drammen.

Velg kortreist

På vegne av satsningsområdet besøksnæring er en ekstra kampanje nylig lansert, med hensikt å bevisstgjøre oss på viktigheten av å handle lokalt for å redde butikker, serveringssteder og tjenesteytende virksomheter i eget nærmiljø.